Szombathelyi Egyházmegye

2017. január 23. – Hétfő

Evangélium:
Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”
Mk 3,22-30

 
Elmélkedés:

Ahogyan már a szombati evangélium kapcsán előre jeleztük, a mai evangéliumban azoknak az írástudóknak a fellépéséről olvashatunk, akik Jeruzsálemből érkeznek és akik megfogalmazzák azt a vádat, miszerint Jézus az ördögök fejedelmével szövetségben képes azokra a rendkívüli tettekre, amelyeket a betegeken véghezvisz. Egészen pontosan azt állítják, hogy az ördögök fejedelme szállta meg Jézust és az ő segítségével képes arra, hogy a megszállottakból kiűzze az ördögöket. Ez a vád pontosan az ellentéte mindannak, amit Jézus az előzményekben tett. Valójában az Úr Isten erejével, a mennyei Atyától kapott hatalmának birtokában képes a csodákra és az a szándéka, hogy a gonosz befolyásától megszabadítsa az embereket.
Az írástudóknak adott válaszában Jézus rámutat a megfogalmazott rágalom belső ellentmondására és visszautasítja a hamis vádat. Bár elképzelhető, hogy egy nagyobb hatalommal rendelkező ördög képes parancsolni egy kisebb hatalommal rendelkezőnek, Jézus esetében nem erről van szó. Ő Isten segítségével képes a csodákra, mert Isten ereje és hatalma nagyobb minden ördögi, gonosz hatalomnál.
Isten hozzám hajló irgalma újra és újra lehetőséget ad, hogy képes legyek szembeszállni a rosszal, legyőzni a gonosz kísértéseit, és egyedül Istennek ajánljam fel életemet.
© Horváth István Sándor

Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Sokszor nem szavakkal válaszolsz kérdéseinkre, hanem csendesen átölelsz bennünket, amikor hozzád fordulunk. Életünk során mindig érezhetjük jelenlétedet és segítségedet. Add, hogy a bajban és a veszélyben soha ne essünk kétségbe, hanem mindig hozzád forduljunk! Add, hogy ne féljünk, ha veszélyben van az életünk, csak higgyünk az örök életben! Mert örök életünk és üdvösségünk nem lehet veszélyben, ha veled élünk és veled halunk meg.
 
(Kérésre naponta szívesen megküldjük Önnek e-mailben a napi evangélium szövegét, és a hozzá kapcsolódó elmélkedést és imádságot. Az ingyenes szolgáltatásra itt iratkozhat fel.)