Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

A Szombathelyi Egyházmegye Lelkipásztori Terve - Letölthető dokumentum

Lelkipásztori Terv2020. november 29-én mutatta be Székely János megyéspüspök a Szombathelyi Egyházmegye Lelkipásztori Tervét. A dokumentum letölthető ide kattintva. Legfontosabb megállapításait és iránymutatásait az egyes fejezetekből külön is kiemeltük.

Videótár

A Szentírás üzenete - 2021. január 13.

https://www.youtube.com/embed/jySyQh88dMM

A Szentírás üzenete - Vízkereszt ünnepe

https://www.youtube.com/embed/-drmfy5Vg10

Napi evangélium

Evangélium:
Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?”
Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!” Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott.
Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!”
Mk 2,1-12

Vízkereszt Muraszemenyén

mura-3A Muraszemenyei Plébánián néhány éve egy nagyon szép szokás alakult ki: a helyi általános iskola tanárai és diákjai vízkeresztkor részt vesznek a reggeli ünnepélyes szentmisén, melynek végén Gálhidi Sándor helyi plébános elvégzi a vízszentelés szertartását.

 


Az év első cursillos püspöki szentmiséje

cursilloAz év első cursillos, évindító szentmiséjét január 29-én este 18 órakor dr. Székely János megyéspüspök atya fogja bemutatni  a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban.

Ferenc pápa új motu propriója: nők is lehetnek lektorok és akolitusok

lektorJanuár 10-e, Urunk keresztsége ünnepének keltezésével Ferenc pápa közzétette Spiritus Domini (Az Úr Lelke) kezdetű apostoli levelét motu proprio formájában, mely megváltoztatja az Egyházi Törvénykönyv 230. kánon első paragrafusát, és ezáltal kánonilag lehetővé teszi a nők részvételét a lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában.

Dr. Székely János püspök atya előadása a "Rázós kérdések" sorozatban

2021-januar-szekely-janos-page-001Az Emmánuel Közösség nyílt estje. Ezzel a nem hívőket és keresőket is szeretnék a szervezők megszólítani. Az élet nagy kérdéseit feltéve, amelyek őket is érdekelhetik, hallhatják a keresztény választ.

A plakát itt letölthető.


Segítség Horvátországnak - Újabb segélyszállítmányt indít útnak az egyházmegyei karitász a földrengés sújtotta térségbe

SegélyszállítmányTöbb millió forint értékű segélyszállítmányt indít útnak a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Horvátország földrengés sújtotta térségébe, a rászorulók megsegítésére. A Győri Egyházmegyei Karitász adományait is elviszik. Székely János megyéspüspök 2021. január 11-én áldotta meg a segélyszállítmányt.