Szombathelyi Egyházmegye

Videótár

Martinus Tv_20180728_Püspöki szentmise a Miród-forrásnál

https://www.youtube.com/embed/8sLRYNvUS8E

Martinus Tv_20180728_Takács László: Az Eucharisztia

https://www.youtube.com/embed/FymEjFSLCTw

Napi evangélium

Evangélium:
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!”
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
Lk 1,39-56

Rómában jártak a Szombathelyi Egyházmegye ministránsai

Ministráns találkozó2018. július 28. és augusztus 4. között rendezték meg a 12. Nemzetközi Római Ministránszarándoklatot. A Szombathelyi Egyházmegyéből is vettek részt fiatalok a találkozón. Élménybeszámoló és vélemények olvashatók a következő sorokban.

Kiállítás a nicki Örökségvédelmi Közösségi Házban

KiállításmegnyitóNicken az Örökségvédelmi Közösségi Házban nyílt meg a Szent Anna búcsún Sztojka József kiállítása.

Sárvári hívek olaszországi zarándoklata

szicíliai zarándoklat2018. augusztus 5-10. között a sárvári Szent Miklós Plébánia hívei olaszországi zarándoklaton vettek részt.

Huszonöt év az oltár mögött

EzüstmiseAigner Géza pappá szentelésének 25. jubileumára emlékeztek egykori nicki hívei, Szent Anna ünnepén a nicki templom búcsúnapján tartott hálaadó szentmisén. 

Gyalogos zarándoklat Rőtfalvára

zarandok2018. augusztus 15-én gyalogos zarándoklat indul Kőszegről Rőtfalvára, Nagyboldogasszony búcsúra. Részletek a pdf-ben letölthető plakáton. 

1Úton Zarándoknap - Kőszeg-Csepreg Útvonal

egyuton-plakterv-2018-v32018. augusztus 25-én az 1Úton Zarándoknap során Kőszegről Csepregre is gyalogolhatnak a zarándokok. A részletek.

Ifjúsági imafesztivál - 2018. augusztus 01- 06. Medjugorje

 

ImafesztiválHuszonkilencedik alkalommal rendezték meg Medjugorjéban (Bosznia-Hercegovina) a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivált (Mladifest). Ebben az évben a 72 országból érkező fiatalok tízezrei töltötték meg a szabadtéri oltár előtti teret és tanúságtételeken sok-sok lelki programokon keresztül kerültek kapcsolatba az Isteni gondviseléssel és Mária közbenjáró szerepével. Szombathelyről, a szentkirályi városrész egyházközségének kezdeményezésére immár tizennegyedik alkalommal kelt útra zarándokcsoport, hogy részt vehessen az idei imafesztiválon.