Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Fogadj örökbe egy papot! - Imaháló lelkipásztorainkért 2024-ben is

fogadj-orokbe-egy-papot-plakat2024-ben is folytatódik kezdezményezésünk amelynek keretében papjainkért imádkozunk. 

Videótár

Vasárnapi Ige - Nagyböjt 3. vasárnap

https://www.youtube.com/embed/IY5SSXMGp9M?si=LBatDMAgBHF5ymy4

Vasárnapi Ige - Nagyböjt 2. vasárnapja

https://www.youtube.com/embed/TvAXnjivegg?si=UDpdCYV2jteUr8jE

Napi evangélium

Evangélium:
Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik:
„Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szóit apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki; Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz.” Az atya odaszólt a szolgáknak: „Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.” Erre vigadozni kezdtek.
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte: Mi történt? Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki.
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.”
Lk 15,1-3.11-32

Új esély - Megáldották a Magvető Tanodát Szombathelyen

0226-tanoda-megnyito-szombathely-22Dr. Székely János megyéspüspök megáldotta Szombathelyen az egyházmegyei karitász égisze alatt működő Magvető Tanodát. Az egyházmegye új intézménye hátrányos helyzetű gyermekeket segít. Az egykori Annunciáta Rendház alagsorában működik március 1-jétől a tanoda. 

Gyászfeldolgozó csoport indul a Martineumban!

gyaszfeldolgozas22024. március 12-én gyászfeldolgozó csoport indul Szombathelyen a Martineum Felnőttképző Akadémián.

VAN IDŐM RÁD! - Apák és fiúk hétvégéje kapcsolatuk erősítéséért

apa-fia-plakat-2024A Martineum Felnőttképző Akadémia május 10-12-én Apák és fiúk közös hétvégét rendez. Mindenkit szeretettel várnak. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

mkpk-logo-vonal-transpA Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-10-ig tartós élelmiszergyűjtést hirdet templomainkba. 

Nagyböjti lelkigyakorlat felnőtteknek 2024. március 8-10. között Szombathelyen

nagybojtilelkigyakorlat2024plakat2024. március 8 -10. között nagyböjti lelkigyakorlatra várják a felnőtteket Szombathelyen a Martineum Felnőttképző Akadémián. A lelkigyakorlatot dr. Orosz Lóránt ferences atya, a mátraverebély-szentkúti kegyhely igazgatója vezeti.

Nehéz kérdések világos válaszok február 28-án Keresztes Ilonával

nehez-kerdesek-plakat-2024-4felev-onlineFolytatódik a Szombathelyi Egyházmegye Pasztorális Irodájának Nehéz kérdések-világos válaszok című online előadássorozata aktuális hit- és társadalmi kérdésekről február 28-án. 

Családok keresztútja március 17-én Magyarlakon

csalados-keresztut2024-plakatA Szombathelyi Egyházmegye mindenkit szeretettel hív a Családok keresztútjára március 17-én, vasárnap Magyarlakra. 

Ó, mesebeli Afrika! - Csesztreg - Kerkai 120 Emlékév

kerkai-120-mesebeli-afrikaMárcius 1-jén 14 órakor a csesztregi Művelődési Házban a Kerkai 120 Emlékév keretében dr. Székelyhidi László és felesége, Mihály Katalin tart előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A plakát letölthető itt.