Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

A Szombathelyi Egyházmegye ősztől akolitus képzést szervez - FELHÍVÁS!

akolitus2Az akolitusok segítik a lelkipásztorok munkáját. A helyi szükségleteknek megfelelően áldoztatnak, szentségimádást, igeliturgiát, imacsoportot vagy bibliaórát vezethetnek, megbízással további lelkipásztori teendőket láthatnak el.

A képzés első évfolyamára olyan érettségizett férfiak jelentkezését várjuk, akik már elvégezték a lelkipásztori munkatársképzést. Az akolitus képzés 2018 novemberétől egy éven át tart, és négy hétvégét foglal magába. Az alkalmas jelöltek 2019 húsvétján lektor, karácsony táján pedig akolitus avatásban részesülnek.

A jelentkezés feltétele lelkipásztori ajánlás, nős férfiak esetében a házastárs írásos beleegyezése. A jelentkezéseket B. Markovits Eszter gyűjti a Martineum Felnőttképző Akadémián (). Jelentkezési határidő szeptember 30. A képzés felelőse Dr. Martos Levente Balázs.

Az Egyházmegye előtt álló egyik legjelentősebb feladat a világi apostolok képzése, lelkipásztori munkatársak, akolitusok, diakónusok szolgálatba állítása, hogy így mindenütt legyen kellő számú elhivatott munkás Krisztus szőlőjében, és így az Úr szava terjedjen és erősödjön.

A jelentkezési lap word formátumban letölthető itt! Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le az adatlapot. Kitöltés után pedig vagy elektronikus formában B.Markovits Eszter e-mail címére küldjék el vagy személyesen/postai úton a Martineum Felnőttképző Akadémiára juttassák el.


A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Kitöltött jelentkezési lap
Plébánosi ajánlás
Amennyiben házas, feleségétől egy rövid beleegyező nyilatkozat
Jelentkező levél, amiben röviden leírja, miért jelentkezik a képzésre

A jelentkezés határideje: 2018. szeptember 30.