Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Az Európai Kultúra Napja egyik nyitórendezvénye a Miród-forrásnál

helyszín: Kemestaródfa

kezdés: 14 óra

A Miród-forrásért Egyesület és a kemestaródfai egyházközség szervezésében kerül sor az Európai Kultúra Napja egyik nyitórendezvényére Kemestaródfán.

A rendezvény fővédnöke Vas Megye Közgyűlése és annak elnöke, Kovács Ferenc.

Program:

14 óra gyülekező Kemestaródfa Kemesmál nevű falurészének temetőjénél

 • a temető felújított keresztjének és faragott bejárati kapujának felszentelése (a keresztet és a kaput Varga Ottó esperesplébános szenteli fel)
 • autókkal indulás a község 1943-as falukeresztjéhez

14.30 óra a község háborús, felújított falukeresztjének felszentelése

 • a felszentelést végzi Varga Ottó atya
 • a Mindszenty-emléktársaság és Vas Megye Közgyűlése megkoszorúzza a Mindszenty-emlékművet (a Mindszenty Társaság nevében Bartos Mónika országgyűlési képviselő koszorúz)

15 óra Tibola Imre nagyprépost ünnepi szentmisét mutat be a Miród-forrásnál

 • koncelebrál Varga Ottó és Molnár Ottó atya
 • köszöntőt mond Nick Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagrendje elnöke
 • előadást tart prof. dr. Papp Lajos
 • a Sinkovits-emléktársaság és Vas Megye Közgyűlése megkoszorúzza a Sinkovits-emlékművet
 • énekkarok előadásaival és versmondók szavalataival emlékeznek a trianoni döntés 90. évfordulójáról

A kulturális műsor részletes programja:

 • vers Balla Anna, a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK tanulója előadásában
 • a Felsőmaráci Asszonykórus műsora
 • vers Bodó Vanessza, a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK tanulója előadásában
 • a Csákánydoroszlói Vegyeskar műsora
 • vers Törnar Judit (Magyar Kultúra Apródja) tanárnő (Lendvai Kéttannyelvű Iskola) előadásában

Himnuszok, záró énekek.