Szombathelyi Egyházmegye

Szent Márton és Pannónia - Kereszténység a római világ határán

helyszín: Szombathely, Iseum


A tárlat a tárgyi emlékek teljességre törekvő kiállítása révén bemutatja a keresztény közösségeknek az üldöztetéstől a pogánysággal való
együttélésen át a hit győzelméig terjedő időszakát. Felvillantja Szent Márton Savariájának mindennapi életét és az antik kultúra végnapjait a Kr. u. 4–5. századi Pannoniában.