Szombathelyi Egyházmegye

Szentlélek Szeminárium

helyszín: Zalaegerszeg, Szent Család Óvoda

kezdés: 16.45


Január 9-től február 27-ig Szentlélek Szeminárium a Szent Család óvodában hétfőnként ¾ 5 órás kezdéssel.

Élet a Lélekben, vagyis Szentlélek szeminárium indul Zalaegerszegen január 9-én. Minden ezzel kapcsolatos információ megtalálható alább.

Világszerte elterjedtek az olyan típusú lelkigyakorlatok, melyek hatékonyságát (a tanítás mellett) a személyes megnyilatkozásokra épülő csoportmegbeszélések és az otthoni egyéni elmélkedések segítik elő.

Elvezetnek a hit mélyebb megismeréséhez, és az imaélet elmélyítéséhez. Jelen szeminárium célja, hogy a résztvevőket elvezesse a Szentlélek erejének megtapasztalásához és azáltal bátor, tanúságtevő keresztény élet kialakításához.

Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: a szorongásokra, reménytelenségre, depresszióra és közömbösségre. Aki szívébe fogadja a Szentlelket, annak személyisége csodálatos módon kibontakozik és teljessé válik.

A szeminárium bátorítást nyújt, hogy merd teljes szívvel élni az evangéliumot; merj  hinni Isten határtalan szeretetében; merj  hinni abban, hogy a keresztény élet győzelmes élet (Jn 8,32,  6,47), örömteli élet (Jn 15,14,  17,13), és erővel teli élet (2Kor 12,10)

A szeminárium témái:
1. Isten személyesen szeret téged
2. Jézus megment és szabaddá tesz
3. Jézus a te életed vezetője (Ura) szeretne lenni
4. Jézus meghív, hogy a tanítványa légy
5. Jézus neked akarja ajándékozni Szentlelkét
6. A Szentlélek adományokat ad neked. Ima
7. A Szentlélek Krisztus Testébe kapcsol be
8. Küldetési szentmise. Jézus Lelke szabaddá tesz arra, hogy gyü-mölcsöt hozz
 
A szeminárium három fő jellemzője:
• A Jézus Krisztusban való személyes hit elmélyítése, amely a tudatos döntésben (megtérés), és az evangélium szerinti értékrend elfogadásában nyilvánul meg.
• A Szentlélek kiáradásáért való ima, amelyben megújul és hatékonyabbá válik a gyermekkorban kapott keresztség és bérmálás kegyelme.
• A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadása Isten dicsőségére és az egyház szolgálatára.