Szombathelyi Egyházmegye

Iskolai lelkinap Jánosházán

helyszín: Jánosháza, Szent Imre Általános Iskola

kezdés: 8.00

  • 8.00 óra: Ünnepi koncelebrációs szentmise.

Főcelebráns és szentbeszédet mond: Dr. Székely János püspök atya.

  • 09.30 óra: „Pogányok idején” címmel az iskola diákjainak előadása Brenner

Jánosról.

  • Kb. 11.00 – 12.00 óra: az 5-8. évfolyam tanulói számára Püspök Atya előadása, beszéde, beszélgetés.