Szombathelyi Egyházmegye

Nagyböjt lelkigyakorlat dr. Székely Jánosmegyéspüspök vezetésével

helyszín: Zalaegerszeg, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templom

Pénteken 17 órától keresztúti ájtatosságot végzünk, amely alatt már lesz gyóntatás. 18 órától szentmise kezdődik az első lelkigyakorlatos szentbeszéddel. Szombaton 17 órától szentségimádási órát tartunk, amely alatt szintén lesz gyóntatás. 18 órakor a szentmisén a második lelkigyakorlatos szentbeszédre kerül sor. Szombaton a lelkigyakorlatos szentmisén kívül reggel 6 órakor is lesz szentmise. Vasárnap 9 órától zenés dicsőítés kezdődik, amely alatt szintén lehet szentgyónást végezni. A 10 órai szentmisén lesz a harmadik lelkigyakorlatos szentbeszéd. Erre a szentmisére különleges módon is várjuk a családokat, az óvodásokat és iskolásokat!