Szombathelyi Egyházmegye

Három évtizeden át volt Zalaháshágy plébánosa Kovács Miklós - www.zaol.hu

lgyemant1-scaledÁldozópappá szentelésének hatvanadik évfordulóját ünnepelte vasárnap délelőtt a zalai község templomában Kovács Miklós, aki 1981-től három évtizeden keresztül szolgált plébánosként a településen. A gyémántmisén Mikolás Attila salomvári plébános volt a jubiláns pap segítségére.

Az ünnepi istentiszteleten nagy számban vettek részt a helyi és környékbeli hívek, a jubiláns pap tisztelői és ismerősei, akik közül többen – így a már említett Mikolás Attila plébános, az egyházközség elöljárói, valamint Horváth Gyula, a község polgármestere is – köszöntötték a jelenleg Karcagon élő nyugalmazott lelkipásztort. Kovács Miklós igehirdetése során elmondta: szívébe zárta Zalaháshágyot, hiszen mindig is számíthatott az itteni egyházközség tagjaira. Ennek okán a köszöntésekor említett templomfelújítási munkálatokat – amelyek mind a Szentháromság-templomot, mind a község mellett található Sibrik-kápolnát érintették – elsősorban nem is saját érdemének, hanem a hívek összefogása és tenni akarása eredményének tartja.

Kovács Miklós 1935. november 14-én született a Vas megyei Rábakovácsiban. Felszentelésére 1960. június 19-én került sor, azt követően Lentibe került. Első állomáshelyén öt éven keresztül szolgált káplánként. 1965-ben – rövid időre – ugyancsak kápláni beosztásban Bérbaltavárra helyezte a szombathelyi egyházmegye akkori főpásztora, majd lelkészi megbízatással Babosdöbrétére került, ahol egészen 1981-ig szolgált. Ezt követően kapta meg a zalaháshágyi plébánosi kinevezését. Az akkor még önálló plébániához fíliaként Vaspör, Velence és Ozmánbük tartozott még.

A nyugalmazott plébános kisegítő lelkészként továbbra is aktív, gyémántmiséjét követően lapunknak elmondta: hétvégente Karcagon a mai napig rendszeresen tart szentmiséket.