Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Búcsúzott Csehimindszent lelkipásztora

búcsúJúlius 26-án elbúcsúztak a hívek Déri Péter csehimindszenti esperes-plébánostól, aki augusztus 1-jei hatállyal Jánosházán folytatja szolgálatát. 

búcsú„Megvallom, féltem, amikor nyolc évvel ezelőtt ideérkeztem, de az Isten megsegített és sok jó embert adott mellém” – mondta Déri Péter esperesplébános, akit sokan Péter atyának szólítottak – amikor celebrálta Csehimindszenten az utolsó szentmisét, mielőtt más településre távozik és ott is megvalósítja céljait.

Legfontosabb ténykedése a lelkipásztorkodás volt, ugyanakkor a pályázatok, az önkormányzat, az iskola és a helyi alapítvány, valamint az önkéntes segítők közreműködésével újjá varázsolta a falu központját. Megújult a templom kívül-belül, újjá születtek a miseruhák. Új harang hangja csendül fel nap, mint nap a községben neki köszönhetően.

Jótéteményeiben – ahogy elmondta – fontos szerepet vállaltak az egyházközség tagjai, a jó szándékú asszonyok, a ministránsok, akik mindannyiszor körbevették őt. Külön megköszönte az óvodai és iskolai tanulók lelkiismeretes munkáját, a polgármester és a helyi iskolaigazgató közvetlenségét, akik mindvégig mellette álltak: „Hiába mentem volna előre, ha egy kis csapat nem áll mögöttem” – mondta.

búcsúMiután a gyerekek egy, az espereshez írt verssel elbúcsúztak, mind az egyházközség tagjai, mind pedig a helyi Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola igazgatója, László Jánosné szívhez szóló beszéddel és csodás ajándékokkal lepték meg Péter atyát. Igazgató asszony megköszönte az iskolában hosszú éveken át tett hitoktatói tevékenységét: „Még a szünetekben sem hagyta magára a gyerekeket, inkább beszélgetett és nevetgélt velük”- mondta. Elköszönt a nyolcadik osztály osztályfőnöke is, és akik tehették a végzősök közül, megjelentek a szentmisén.

Péter atya számba vette, mennyi gyermeket keresztelt meg, hány embert kísért utolsó útjára, hány pár fogadott előtte örök hűséget egymásnak és hány szentmisét celebrált a nyolc év alatt, bizony könnybe lábadt a szeme. Hat községet tartott egyben és formált szomszédos közösséggé.

Déri Péter esperesplébános azt mondta, hogy mi vagyunk az ő nagy családja, aki befogadta őt, mert „a hegyháti közösség egy nagycsalád”.

búcsúFukszberger Imre polgármester úr azután számára „a település hit-és közösség életében nyolc éven át végzett munkáját, valamint Mindszenty József hercegprímás, bíboros életszentségének, életútjának megismertetéséért végzett kiemelkedő és eredményes tevékenységét elismerve és megköszönve a Csehimindszent Község Kitüntető Díszpolgára címet adományozta.

/A vers, amellyel a gyerekek búcsúztak tőle:

„Búcsú Péter atyától

Tartsa meg szavát, amit Istennél fogadott,

Hogy szolgálja az Urat, amíg kedves szíve dobog.

Összegyűlt most mindenki, hogy mondjon egy imát,

Hogy a jó Isten nagyon soká éltesse Péter atyát.

Eddig sok-sok napot együtt ünnepeltünk,

De most egy új közösséggel ünnepel majd helyettünk.

Nekünk már csak a levélírás maradt,

A lelkünkből - minden alkalommal - egy darab.

Péter atyát köszöntjük nagy tisztelettel,

Őrizze emlékünket nagy- nagy szeretettel.”