Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Püspöki szentmise a szentgotthárd-farkasfai templomban

Szent Anna búcsú2020. július 26-án, a szentgotthárd-farkasfai Szent Anna templomban mutatott be ünnepi, búcsúi szentmisét Dr. Székely János megyéspüspök. E napon ünnepelte a plébánia hívő közössége a templom felszentelésének 20. évfordulóját.

Szent Anna búcsúSzentgotthárd Város Önkormányzatát Labritz Béla alpolgármester, és a város egykori vezetője, Bauer Károly érdemesült polgármester urak képviselték.
A főpásztor szentbeszédében a templom oltárképének ábrázolása szerint párhuzamot vont Szent Joakim, Szent Anna, Szűz Mária családjáról, és a magyar szent családról, Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre herceg közösségéről, és szólt azokról a családban megtapasztalható isteni ajándékokról, amelyeket a templom üvegablakain ábrázolt XX. századi szentek családjaiban, különösen a Batthyány-Strattmann és a Brenner család életében fedezhetünk fel.

A szentmise záró áldása előtt Bodorkós Imre plébános úr, megemlékezett azokról a városi és egyházi vezetőkről, akiknek szolgálati ideje alatt épült a templom, s köszönet mondott a szentgotthárd-farkasfai híveknek, hogy példamutató módon ragaszkodnak 20 éves templomukhoz, kérte őket, hogy ők maguk is buzgó, hitvalló módon éljék meg hitüket és Egyházhoz tartozásukat. Ezt követően a megyéspüspök külön megáldotta a jelen lévő nagyszülőket és unokáikat. Az ünneplés a templomtéren tartott agapéval ért véget.
Szöveg: Némethné Soós Ilona – Fotó: Lang Márk