Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Mindent Isten nagyobb dicsőségére

hagyaros2

2020. szeptember 20-án érkezett el az a nap, amikor Hagyárosbörönd egyházközsége a vasárnapi szentmise keretében kifejezhette háláját, köszönetét Baki Kálmánné Farkas Ilonának, mindannyiunk Ilus nénijének, aki évtizedeken keresztül viselte szívén a falu kicsi templomának ügyes-bajos dolgait. 

A Ilus néni 2019-es év végén (férje,Baki Kálmán  elvesztése után) döntött úgy, hogy leköszön erről a tisztségről. Férjével együtt évtizedeken keresztül figyelemmel kísérték a templom takarítási rendjét, virággal való kidíszítését, ellátták a sekrestyési feladatokat, gondoskodtak  a harangozásról, gondozták a templomkert virágait..... Ilus néni ma is a helyi  lelki élet oszlopos tagja.  Aktív, szentmisére járó, lelkes énekes, buzgó rózsafüzér társulati tag. A templom mozgatórugója kívül, belül.  A templom lelke, mert  gondolatait  nap, mint nap átjárta az Isten háza körüli teendők sokasága.
Az e napra összegyűlt hívek, s Farkas László plébános  szívéből egyhangúlag felcsendültek a hála szavai, melyeket néha megakasztott elcsukló hangunk. Átadtuk szerény ajándékainkat, továbbá Ilus nénire a Jó Isten áldását kértük a néhány gyerek által elmondott Régi magyar áldással, illetve a közösen énekelt dallal: ”Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el! Legyen veled az Isten, kérjük, kísérjen el! Kérjük oltalmazzon meg, és adjon Néked erőt! Utadon vezessen, formáljon, szeressen, legyen a Te őriződ!”
Ilus néni megmutatta nekünk azt az utat, melyen csendesen járva, munkálkodva, tevékenykedve, a templomajtó kinyitása után imára kulcsolt kézzel  az Úr Jézust köszöntve lehet építeni Isten országát , itt közöttünk, a földön is.
Ilus néni segítségét ezután is szívesen vesszük, s kívánjuk, hogy még nagyon sok éven keresztül közösen ünnepelhessük minden vasárnap az Úr napját! 

Kép: Farkas László atya köszönti Ilus nénit 

Szerző: Tompa Ágnes  

Fotó: Zombó Tamás