Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóra emlékeztek Körmenden

Székely János megyéspüspök, Dr. Horváth Klára, Ráczné Varga Bernadett, Bebes István polgármester2021. január 22-én Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóra emlékeztek Körmenden. A hercegorvos halálának 90. évfordulóján a Szent Erzsébet-templomban átadták A test és a lélek orvosa - Boldog Batthyány László-díjat. Idén ketten, dr. Horváth Klára kőszegi iskolaorvos és Ráczné Varga Bernadett szakápoló vehették át az elismerést.


DíjátadóJanuár 22-én Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóra emlékezik Egyházunk. A hercegorvosra akire már életében szentként tekintettek az emberek és aki imádságos életével, hivatásának gyakorlásával, családi életének áldozatos és nagyszerű példájával igyekezett valóban Istenhez irányítani a vele kapcsolatba került embereket. Körmend ma is őrzi emlékét, a Szombathelyi Egyházmegyében pedig több helyen is kilencedet imádkoznak égi születésnapját megelőzően.

DíjátadóA Szent Erzsébet-templomban hálaadó szentmisével vette kezdetét az ünnepség. Szentbeszédében Székely János megyéspüspök Boldog Batthyány László jellemének három vonását állította példaként a megjelentek elé. Az egyik az orvosi elhivatottsága,, az az energia, amivel a gyógyítói hivatását végezte. A második az örök élet reménye. Most, amikor a járványban megérintett minket a halál szele, fontos lenne arra gondolni, hogy ne csak a magam életét féltsem és várjam a végét, hanem tudjam a hit szemével, az örök élet szemével látni az életet és a halált is. Nem az a fontos, hogy meddig életem, hanem, hogy hogyan éltem és hogyan lépem át az örök élet kapuját. A harmadik a nagy szeretet a szegények, az emberek és a családja felé.


A szentmise végén Székely János megyéspüspök és Kiss László plébános imádkoztak Boldog Batthyány László ereklyéje előtt, majd Császár Tamás, aki tavaly vehette át a díjat, osztotta meg gondolatait a hit és a tudomány kapcsolatáról. Ezt követte a díjátadó.

DíjátadóA 2018-ban alapított A test és a lélek orvosa díjat idén két személynek adományozta Székely János megyéspüspök. Elsőként dr. Horváth Klára vehette át az elismerést. Doktornő Pécsen szerezett diplomát az Orvostudományi Egyetemen. 1966-ban Szombathelyen a tüdőbelgyógyászaton dolgozott, majd 1967-től Kőszegen előbb  körzeti orvosként, majd iskolaorvosként teljesítette hivatását. Mindeközben az egyházközségnek is aktív tagja volt. Több évtizedes gyógyító tevékenysége során példát mutatott emberségből, szolidaritásból és önzetlenségből. Segített a véradásban, mozgássérült táborokban, egészségnevelésben és a megelőzésben.

 

 

DíjátadóIdén első alkalommal A test és a lélek orvosa díjat egy ápoló is megkapta. Ráczné Varga Bernadettnek, a szombathelyi Markusovszky Kórház  szakápolójának adományozta a díjat Székely János megyéspüspök. Varga Bernadett a Markusovszky Kórház Intenzív Osztályán dolgozik a nyugdíjazását követően. Hosszú időt töltött el korábban is ezen az osztályon, majd az urológián dolgozott, ahol főnővér is volt. Isten áll az első helyen az életében, ezt követi a lelkiismeretesen elvégzett munka a családja körében és a betegek ágya mellett. Munkáját szolgálatként éli meg, tudását szívesen kamatoztatja nyugdíjasként is. Precízen végzi feladatát, tájékozott a rábízott betegek állapota felől. A legsúlyosabb betegek mellett is odaadással, készségesen, lelkiismeretesen és mindemellett nagy szakmai tudással szolgál. Kiemelt helyet foglal el életében a szentmise, a szentáldozás. Ebből merít olyan erőt a hivatásához, amelyet máshol nem kaphat meg. A rendszeres imádság valóban támaszt jelent számára, ami nélkül az élet keresztjeit ő sem tudná hordozni. Varga Bernadett szakápolóként és hívő emberként egyaránt példát mutat. Tanulhatunk Tőle hitet, emberséget, az élet feltétlen tiszteletét.


Az ünnepség élő közvetítése visszanézhető egyházmegyénk honlapján,ide kattintva.