Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Elérhető online a Pázmány teológiai tanárainak januári konferenciája a zsoltárokról

martosA zsoltárok Bibliában, liturgiában, a személyes imaéletben és a teológiában betöltött szerepéről tartottak konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának (PPKE HTK) szervezésében január 21–22-én. Olvasóink kérésének köszönhetően a PPKE HTK elérhetővé tette az online előadásokat.

Puskás Attila, a PPKE HTK dékánja köszöntőjében arról szólt, hogy

a zsoltárokat énekelve tanult meg imádkozni a hívő ember az Ószövetségben, de zsoltárokat imádkozott Jézus, az apostolok és az első keresztények is.

„A zsoltárokat a papok és a szerzetesek ma is imádkozzák az egész Egyházért és a világért, a napi zsolozsmát végezve. A zsoltárok nem csak a múlttal, de a jelennel, vagyis egymással is összekapcsolnak.”

Szatmári Györgyi éppen az ószövetségi ember imádságának iskolájaként mutatta be a zsoltárokat, Martos Levente Balázs a 104. zsoltár istendicséretéről tartott előadást. Racs Csaba JHWH királyságának zsoltárairól, a királyság és a templom teológiájának szerepéről beszélt, Fröhlich Ida pedig a zsoltárok Qumránban betöltött szerepéről. Simon Tamás László OSB a Római levél 8. fejezetében olvasható két zsoltárvers jelentéséről tartott előadást, Kocsis Imre a zsoltárok krisztológiai értelmezését elemezte a lukácsi kettős műben. Gyurkovics Miklós a keleti atyák zsoltárértelmezésére fókusztált, elsősorban Alexandriai Szent Kelemen munkásságát és az 50. (51.) zsoltárt szem előtt tartva. Somos Róbert Órigenész zsoltárértelmezését morálteológiai szempontból vizsgálta. Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus megyéspüspök a zsoltároskönyv Athanasziosz teológiájában betöltött szerepét mutatta be.

A második nap első előadója, Vincze Krisztián a nyelvfilozófia felől közelített az imádsághoz: a csend, a beszéd és a kultusz szerepét vizsgálta Bernhard Welte és tanítványai reflexiójában. Görföl Tibor arra kereste aválaszt, hogyan van jelen az imádság az újabb katolikus teológiában, Rahner, Balthasar és Lubac műveit vette górcső alá. Laurinyecz Mihály a hét bűnbánati zsoltárról szólt erkölcsteológiai szempontból, Kajtár Edvárd a zsolozsma kialakulását és teológiáját foglalta össze. Dobos András azt mutatta be, milyen szerepük van a zsoltároknak a bizánci rítusú zsolozsmában. Szuromi Anzelm a megszentelt élet mindennapi kereteként vizsgálta a zsoltárokat, Baán Izsák pedig a zsoltárimádság és a személyes ima viszonyáról szólt, azt vizsgálta meg, hogy az „opus Dei” és a lectio divina hogyan jelenik meg a szerzetesség teológiájában.

Az olvasókhoz különlegesen is közel álló téma is szerepet játszhatott abban, hogy többen is kérték, hogy az előadásokat tegyék online elérhetővé. Puskás Attila dékán döntésének köszönhetően a Hittudományi Kar YouTube-csatornáján elérhető a konferencia teljes anyaga.

Forrás: PPKE HTK

Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír