Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Nagypéntek - Krisztus halálának emlékezete

NagypéntekNagypéntek az egyházi év legcsendesebb ünnepe: Jézus kínszenvedésének, halálának és sírba tételének napja. Az Anyaszentegyház ősi hagyomány szerint nem mutat be szentmisét ezen napon, mert maga az örök Főpap, Krisztus az áldozat a kereszt oltárán.

NagypéntekAz egyházi év legmegrendültebb liturgiáját ünnepeljük nagypénteken. A nagypénteki szertartás három fő részből áll: az igeliturgiából (olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel), a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából.

A liturgia színe már előre jelzi a szenvedéstörténetet. A piros szín a vértanúság, a mártírság, a szenvedés színe. A pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz, majd leborul az oltár előtt. Földre borulása az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg.

NagypéntekAz igeliturgia olvasmányai Jézus szenvedésének titkáról szólnak. Az ószövetségi olvasmány Izajás próféta könyvéből hangzik el (Iz 52,13–53,12) az Úr szolgájának sorsáról, az Igaz szenvedéséről szól, akinek áldozatát Isten elfogadta. A szenvedő szolga az ószövetségi Üdvösségközvetítő, a Messiás előképe. A szentleckében Krisztus mint az új szövetség igaz és tökéletes főpapja jelenik meg előttünk (Zsid 4,14–16; 5,7–9). Ezután hangzik el a passió. A János-evangélium (Jn 18,1–19,42) drámai módon idézi fel Krisztus kínszenvedését, halálát és sírba tételét.

NagypéntekA szentbeszéd után az egyetemes könyörgések következnek, amikor – lélekben a kereszt alatt állva – könyörgünk az Anyaszentegyházért, a pápáért, a papságért, a hívekért, a keresztségre készülőkért, a keresztények egységéért, az Ószövetség népéért, a zsidókért; az Egyháztól elszakadtakért, a nem hívőkért, valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért és különösen a szenvedőkért.

 

NagypéntekA kereszthódolat szertartása a liturgia második fő része. A kereszthódolat után következik a szentáldozás szertartása. A Miatyánk és az Isten Báránya elmondása után szolgáltatja ki a celebráns a szentséget. A zárókönyörgés elmondása után, a liturgia befejeztével a pap teljes csendben távozik a templomból. 

Szentbeszédében Székely János megyéspüspök kiemelte: a kereszt újjáteremti a világot. A kereszt titokzatos forrás. Jézus oldalából az élő víz folyói fakadnak: a kegyelem, az irgalom, a szentségek és az isteni élet forrásai.  Krisztus keresztje a szeretet legnagyobb jele. Jászol és kereszt, Jézus egész életének foglalata. a jászol alázata, a kereszt önfeláldozása. A kereszt ezt kiálltja. hiszed-e, hogy örök szeretettel alkottam a mindenséget és alkottalak Téged is? Elhiszed-e, hogy jelen vagyok életed minden pillanatában, még a legsötétebb órákban is? Elhiszted-e , hogy végtelenül fontos vagy számomra? Elhiszed-e, hogy a tenyeremen tartom a világot és a Te életedet is? Elhiszed-e, hogy én vagyok a  kezdet és a beteljesedés? Hogy a halál kapujában én várlak kitárt karokkal, hogy ami benned sebzett és félbemaradt, azt én begyógyítom és beteljesítem? A kereszt azt is üzeni: térj meg, kezdj új és tiszta életet. Élj szeretetben és nagylelkűségben, hűségben és szolgálatkészségben, imádságban és az evangéliumról szóló bátor tanúságtételben. 

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják itt.  

A nagypénteki liturgia megtekinthető itt.