Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Vasárnapi gondolatok - Dr. Takács Gyula atyától

irgalmassag„Jézus azért jött el, hogy elhozza nekünk, s visszaadja a lélek békéjét.
Reánk leheli Ő is az Ő Szentlelkét, az Ő Szent Békéjének Lelkét.
A lelkünkbe az Ég végtelen, örök nyugalmát sugározza Jézus.
Ez Jézus irgalmassága.
Vegyük Jézus békéjét ezen az ünnepen, és vegyük nap mint nap az
életünkben.
Mert Jézus, az Irgalom Istene, a Béke Ura, a mi lelkünk békéjének ajándékozója itt van velünk minden nap.
Csak figyeljünk oda az Ő teremtő igéjére.”Irgalmasság vasárnapja (ApCsel 4,32-35; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31)
Jézus húsvét estéjén így köszöntötte a tanítványokat: Békesség nektek!
Aztán megismételte, újra mondta nekik: Békesség nektek!
Nyolc nap múlva pedig, amikor újra megjelent Jézus a tanítványok között, ekkor is így köszöntötte őket: Békesség nektek!
Jézus békéjének a vasárnapja van ma, az Irgalom vasárnapja.
Jézus azt a békét adja húsvéti ajándékul, amely békét a világ nem adhat meg.
Jézus az Ég békéjét ajándékozza, mondja tanítványainak, és ismétli újra és újra, és mondja ma nekünk is, akik mi is most az utolsó vacsora termében vagyunk, Jézus asztala körül.
És itt ma is megjelenik Jézus, a feltámadt Úr. A kenyér és bor színe alatt itt van köztünk.
És ma is köszönt bennünket ezekkel a szavakkal: Békesség nektek!
És amikor Jézus ezekkel a szavakkal köszönti tanítványait, amikor bennünket is így köszönt, akkor nem csupán szavak ezek, nem csupán kívánság, hanem Jézus isteni szava meg is teremti a békességet.
Jézus köszöntése ajándékozza is nekünk a békét, azt a békét, amelyet csak Ő adhat meg.
Vegyétek a Békességet! Vegyük Jézus igéjének, teremtő szavának békéjét!
Ez a béke az Isten örök nyugalma, az Isten benső, végtelen harmóniája, amely nyugalmat nem zavar meg soha semmi sem,
ebben a nyugalomban a változásnak árnyéka sincsen.
Isten nekünk ajándékozta ezt a békét, amikor reánk lehelte teremtésünkkor az Ő Lelkét.
A Békesség Lelkét adta nekünk, s elveszítettük a bűn által.
Az ember szívébe a bűn árnya, a változás bizonytalansága, a békétlenség nyugtalansága költözött.
Jézus azért jött el, hogy elhozza nekünk, s visszaadja a lélek békéjét.
Reánk leheli Ő is az Ő Szentlelkét, az Ő Szent Békéjének Lelkét.
A lelkünkbe az Ég végtelen, örök nyugalmát sugározza Jézus.
Ez Jézus irgalmassága.
Vegyük Jézus békéjét ezen az ünnepen, és vegyük nap mint nap az életünkben.
Mert Jézus, az Irgalom Istene, a Béke Ura, a mi lelkünk békéjének ajándékozója itt van velünk minden nap.
Csak figyeljünk oda az Ő teremtő igéjére.
És ha meghalljuk lelkünk csendjében Jézus szelíd szavát, a Béke szózatát, akkor nyújtsuk ki kezünket, tárjuk ki koldulón lelkünket Jézus elé, és vegyük az Ő békéjét.
És Jézus betölti lelkünket békéjével.
A világ elmúlik és változik minden percben, a lelkünk azonban olyan lesz Jézus békéjének nyugalmában, mint hegyi tónak víztükre, amely visszatükrözi a belé tekintő eget. Jézus tekint bele a
lelkünkbe.
És az Ő arcának békés, szelíd vonásait ragyogja vissza lelkünk és életünk az Égbe.
És ekkor megvalósul a föld és az Ég kiengesztelődése. Ekkor a lelkünk fölemelkedik Istenhez.
Isten pedig úgy fogadja el életünket, hogy kedvesen tekint reánk. Isten békéje fogad bennünket.
Ámen.
2021. április 11.
Takács Gyula plébános atya