Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Ferenc pápa: Mindannyian elmondhatjuk, Jézus ismer engem!

ferenc-papa-delÁprilis 25-én délben a Szentatya Jézusnak, a jó pásztornak három fő tulajdonságáról elmélkedett: a jó pásztor védelmezi, ismeri és szereti juhait. Kérte, hogy imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Ferenc pápa vasárnap déli teljes beszédét az alábbiakban olvashatják.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma, húsvét negyedik vasárnapján, jó pásztor vasárnapján az evangélium (Jn 10,11–18) Jézust úgy mutatja be, mint az igazi pásztort, aki védelmezi, ismeri és szereti juhait.

Vele, a jó pásztorral szemben áll a „béres”, aki nem vigyáz a juhokra, mert nem az övéi. Csak a fizetésért végzi ezt a mesterséget, és nem törődik azzal, hogy megvédje őket: amikor jön a farkas, elmenekül, és magukra hagyja őket (vö. Jn 10,12–13). Jézus viszont, az igazi pásztor, mindig megvéd bennünket, megment a sok nehéz, veszélyes helyzetben szavának fénye és jelenlétének ereje által. Jelenlétét mindig megtapasztaljuk, és ha meg akarjuk hallani szavát, mindennap meghallhatjuk.

A második tulajdonság az, hogy Jézus, a jó pásztor, ismeri – az első tulajdonság az, hogy védelmezi, a második az, hogy ismeri – juhait, és a juhok ismerik őt (Jn, 10,14). Milyen jó és vigasztaló tudni, hogy Jézus egyenként ismer bennünket, hogy nem vagyunk névtelenek számára, hogy ismeri a nevünket! Számára nem „tömeg”, nem „sokaság” vagyunk, nem! Egyetlenek vagyunk, mindegyikünknek megvan a maga története, [és ő] mindannyiunkat ismer a saját történetünkkel, saját értékünkkel, mind teremtményként, mind Krisztus által megváltottként. Mindannyian elmondhatjuk: Jézus ismer engem! Így igaz, ez így van: ő úgy ismer bennünket, ahogyan senki más! Egyedül ő tudja, mi rejtőzik a szívünkben, ismeri szándékainkat és legmélyebb érzéseinket. Jézus ismeri jó tulajdonságainkat és gyarlóságainkat, és mindig kész arra, hogy gondjaiba vegyen bennünket, hogy irgalmának bőségével begyógyítsa hibáink sebeit. Benne teljesen megvalósul Isten népe pásztorának a képe, amelyet a próféták megrajzoltak: Jézus gondoskodik juhairól, összegyűjti őket: bekötözi a sebesültet, ápolja a beteget. Ezt olvashatjuk Ezekiel próféta könyvében (vö. Ez 34,11–16).

Jézus, a jó pásztor tehát védelmezi, ismeri és főleg szereti juhait. És ezért az életét adja értük (vö. Jn 10,15). A juhok iránt, vagyis a mindannyiunk iránt érzett szeretete arra készteti, hogy meghaljon a kereszten, mert az az Atya akarata, hogy senki se vesszen el. Krisztus szeretete nem válogat, mindenkit átölel. Ő maga emlékeztet erre a mai evangéliumban, amikor ezt mondja: „De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor” (Jn 10,16). Ezek a szavak egyetemes vágyakozásáról tanúskodnak: ő mindenkinek a pásztora. Jézus azt akarja, hogy mindenki befogadhassa az Atya szeretetét és rátaláljon Istenre.

Az Egyháznak pedig az a feladat, hogy folytassa Krisztusnak ezt a küldetését. Azok mellett, akik közösségeinket látogatják, sokan vannak – a többség ilyen –, akik csak bizonyos esetekben, vagy sosem teszik ezt meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ők ne lennének Isten gyermekei: az Atya mindenkit Jézusra, a jó pásztorra bíz, aki mindenkiért adta életét.

Testvéreim, Jézus mindannyiunkat védelmez, ismer és szeret. Segítsen bennünket a Szűzanya, hogy elsőként fogadjuk be és kövessük a jó pásztort, hogy örömmel működjünk együtt küldetésében!
A Szentatya szavai a Regina caeli elimádkozása után:
Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!
Fordította: Tőzsér Endre SP

Kedves testvérek!

Múlt pénteken a guatemalai Santa Cruz del Quichében boldoggá avatták José María Gran Cirerát és kilenc vértanútársát. A Jézus Szent Szíve Misszionáriusai Kongregációjának három papjáról és hét laikus testvéréről van szó, akiket 1980 és 1991 között öltek meg a szegények védelme mellett elkötelezett Katolikus Egyház elleni üldözés idején. A Krisztusba vetett hittől vezérelve hősies tanúi voltak az igazságosságnak és a szeretetnek. Példájuk tegyen bennünket nagylelkűbbé és bátrabbá az evangélium megélésében! Tapsoljuk meg az új boldogokat!

Szeretném kifejezi közelségemet a Saint Vincent és a Grenadine-szigetek lakosaihoz, ahol vulkánkitörés okoz súlyos károkat és nehézségeket. Biztosítom őket imáimról, és megáldom mindazokat, akik segélyt és támogatást nyújtanak.

Közel állok annak a tűzvésznek az áldozataihoz is, amely a bagdadi Covid-kórházban történt. Eddig nyolcvankét ember halt meg. Imádkozzunk mindannyiukért!

Megvallom, nagyon elszomorít a tragédia, amely ismét megtörtént az elmúlt napokban a Földközi-tengeren. Százharminc migráns halt meg a tengeren. Személyekről, emberi életekről van szó! Ezek az emberek két teljes napon át hiába könyörögtek segítségért, de az nem érkezett meg. Testvéreim, mindannyian gondolkodjunk el erről a sokadik tragédiáról! Ez a szégyenkezés ideje! Imádkozzunk ezekért a testvéreinkért és mindazokért, akik meghalnak az ilyen a drámai utakon! Imádkozzunk azokért is, akik tudnának segíteni, de inkább elfordulnak! Imádkozzunk csendben értük!

Az egész Egyházban ma tartjuk a hivatásokért való imádság világnapját, melynek témája „Szent József: A hivatás álma.” Hálát adunk az Úrnak, mert továbbra is támaszt olyan embereket az Egyházban, akik az iránta való szeretetből az evangélium hirdetésére és testvéreik szolgálatára szentelik magukat. Ma különösen adjunk hálát azokért az új papokért, akiket nemrég szenteltem fel a Szent Péter-bazilikában... Nem tudom, itt vannak-e... Kérjük az Urat, küldjön jó munkásokat szőlőjébe, és sokasítsa meg a megszentelt életre szóló hivatásokat!

Most pedig szívből köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és zarándokok! Külön köszöntöm az új papok családjait és barátait, valamint a Pápai Német–Magyar Kollégium közösségét, amely ma délelőtt végigjárta a hagyományos „zarándoklatot a hét templomhoz”.

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír