Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Vasárnapi gondolatok Húsvét 5. vasárnapjára - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

husvet5„Igen, a feltámadott Krisztusban élni annyit jelent, mint gazdag lélekkel élni. 
Olyan lélekkel élni, amelyből árad a jóság, árad a szeretet kincse.
Olyan lélekkel élni, amely lélek mindig kész és képes a szeretetre, kész arra, hogy a megtört szíveket megvigasztalja, kész arra, hogy elfelejtse a sértést, kész arra, hogy megbocsásson, hogy irgalmazzon.
Kész arra, hogy önmagát másokért feláldozza, mert gazdag, mert hatalmas.
A feltámadott Krisztus életének gazdagsága, ez a keresztény élet.”

Húsvét 5. vasárnapja (ApCsel 9,26-31; 1Jn 3,18-24; Jn15,1-8)
A feltámadott Jézus ezt kéri tanítványaitól: Maradjatok bennem! És ezt kéri tőlünk Krisztus.
A feltámadást ünnepelve hallgatjuk Jézus szavát: Maradjatok bennem, és én is bennetek maradok.
Jézus arra buzdít bennünket, hogy maradjunk meg az Ő feltámadásában.
Hiszen húsvét hajnalán minden megváltozott, ami volt, elmúlt, és valami egészen új valósult meg.
Húsvét ragyogása soha nem lát alkonyt. Örökké tündöklik húsvét fénye.
A feltámadott Krisztus mindörökké él. Őfelette a halálnak nincs hatalma.
S amikor mi a feltámadott Krisztust ünnepeljük, akkor belépünk ebbe a Ragyogásba.
De Jézus azt mondja ma nekünk: Maradjatok is meg bennem!
A húsvét ünneplése ne szűnjék meg sohasem.
Nem csupán egy ünnepi időszak ez, hanem ez a végtelen jövő, ez az örökkévalóság.
Ez a mi keresztény életünk minden napja, és ez a mi üdvösségünk örök léte.
Krisztusnak, a feltámadott Úrnak a fényében lenni, megmaradni benne.
Éljünk úgy, hogy szüntelenül járjunk a feltámadott Jézus fényében.
És mit jelent ez? Mit jelent a számunkra, hogy a feltámadott Krisztusban maradjunk meg?
Mindenek előtt jelenti az örömet. Hiszen a húsvét öröm, öröm mindenek felett.
Az élet gazdagsága, a végtelen, az örök élet.
Krisztus kilépett a halálból, és Krisztus az örök élet ragyogásával áll előttünk feltámadottan.
És mi odalépünk Hozzá, és belépünk az Ő életébe.
A húsvétot úgy ünnepeljük, hogy örvendezünk, örülünk Krisztus feltámadásának.
Maradjatok meg tehát az örömben.
Soha ne szűnjetek meg ujjongani, a feltámadott Krisztus fényében járni, soha ne térjen vissza a lelkünkbe a csüggedés, az elkeseredés.
Szüntelen öröm a feltámadott Krisztus győzelmének, ünnepének az öröme - ez a keresztény élet.
És a feltámadás az élet gazdagsága. Krisztus feltámadottan árasztja a fényt, a ragyogást,
ajándékozza az életet, a kegyelmet, kegyelmet kegyelemre halmozva.
Ennek a gazdagságnak a részesei lettünk mi.
Igen, a feltámadott Krisztusban élni annyit jelent, mint gazdag lélekkel élni.
Olyan lélekkel élni, amelyből árad a jóság, árad a szeretet kincse.
Olyan lélekkel élni, amely lélek mindig kész és képes a szeretetre, kész arra, hogy a megtört szíveket megvigasztalja, kész arra, hogy elfelejtse a sértést, kész arra, hogy megbocsásson, hogy irgalmazzon.
Kész arra, hogy önmagát másokért feláldozza, mert gazdag, mert hatalmas.
A feltámadott Krisztus életének gazdagsága, ez a keresztény élet.
A keresztény élet ebből áll: örömből és ajándékozásból.
És ezt az örömet, ezt az ajándékozást, a szeretetet Krisztusban tudjuk megtenni, a feltámadott Úrban, mert belőle fakad az öröm fénye, és bennünket elborít ez a ragyogás,
mert belőle fakad az élet gazdagsága, a szeretet áradása, és belőle tudunk meríteni minden nap kincseket, szeretetet, hogy kiosszuk a testvéreinknek.
Jézus ezt kéri tehát tőlünk: Maradjatok bennem!
Maradjatok meg az én feltámadott életemben, az én örömömben és gazdagságomban.
És ha bennem maradtok, akkor én is bennetek maradok.
Bennetek lesz valóban a feltámadott élet, mert a keresztény élet feltámadott élet, a keresztény élet örök élet, sőt a keresztény élet a feltámadott Krisztus élete bennünk.
A feltámadott Krisztus öröme mibennünk, a feltámadott Krisztus gazdagsága.
És belőlünk az Ő szeretetének kincsei áradnak.
Olyan a keresztény ember, mint a szőlővessző a szőlőtőn: a szőlőtő táplálja őt, és gyümölcsöt terem, és megtermi az öröm és az ajándék kincseit, megtermi a szeretet gyümölcseit.
Krisztus bennünk él, a feltámadott Krisztus itt van velünk minden nap.

Maradjunk mi az Ő jelenlétében, lépjünk be nap mint nap, lépjünk be a feltámadott Krisztus fényébe, és örüljünk, az Ő örömét ragyogjuk, és az Ő szívéből, az Ő gazdagságából árasszuk a szeretet fényét, teremjük a feltámadott élet gyümölcsét. Ámen.

 

2021. május 2.

Takács Gyula plébános atya