Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Személyi és területi változások a Szombathelyi Egyházmegyében

KözleményDr. Székely János megyéspüspök 2021. augusztus 1-jétől személyi és területi változtatásokról döntött egyházmegyénkben. 

Egyházmegyei Kitüntetések

 

A nyugdíjba vonuló Dr. Rátkai László esperest a Szűz Máriáról, angyalok királynéjáról nevezett pecöli apáttá, valamint a szintén nyugdíjba vonuló Harangozó Vilmos apát urat tiszteletbeli kanonokká nevezem ki.

 

Területi átrendezés

 

     A Tornyiszentmiklósi Plébániát filiává nevezem át, és a Dobri valamint a Kerkaszentkirályi Egyházközségekkel a Szécsiszigeti Plébániához csatolom, mivel Tüske József atya nyugdíjba vonul.

        Kőszegszerdahely fíliát Bozsok, Cák Kőszegdoroszló és Velem községekkel elcsatolom a Kőszegi Plébániától, és Kőszegszerdahely központtal plébánia rangra emelem. Az említett új plébániának ellátását a Verbita Rendre bízom.

 

Plébánosi kinevezés

 

        Molnár János plébániai kormányzót plébánossá nevezem ki az általa ellátott Zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia élére.

        Dr. Perger Gyula atyát központi szolgálatának megtartásával a Toronyi Plébániáról a Kőszegi Plébániára küldöm plébánosi minőségben,

        Haller László atyát toronyi plébánossá nevezem ki,

        utódja a Hegyfalui Plébánián Varju Gábor atya lesz.

        Zakó Jenő atyát jáki plébánossá nevezem ki, az általa ellátott Nemesbődi Plébániát pedig a Premontrei Rendre bízom, plébánosa Szár Gyula Gergely O.Praem atya lesz.

        Kőszegszerdahelyi plébánosnak Fernandes Loyd Pradeep SVD atyát nevezem ki.

        Molnár Árpád atyát felmentve kórházlelkészi szolgálata alól megbízom a Csesztregi Plébánia ellátásával,

        Páli Zoltán atyát pedig zalalövői plébánosnak nevezem ki.

        Kovács József atya a megüresedett Gellénházai Plébánia plébánosa lesz.

 

Plébános helyettesi és Iskolalelkészi kinevezés

 

        Óra Krisztián atyát a Szentgotthárdi Plébánia plébános helyettesévé és a Katolikus Iskola iskolalelkészévé nevezem ki.

 

Kórházlelkészi Kinevezés

 

        Nyisztor Krisztián atya szombathelyi kórházlelkész, és Szombathelyi Szent Márton Plébánia kisegítő lelkésze lesz, Zalaegerszegen pedig Horváth István Sándor lesz az új kórházlelkész, valamint a Zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia kisegítő lelkésze.

 

Kápláni Kinevezés

 

        Bóka Balázs atyát római tanulmányainak befejeztével a Zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébániára küldöm kápláni beosztásban.

        Tóth János atyát a Letenyei Plébániáról a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébániára helyezem át, kápláni minőségben.

 

Diakónusi Gyakorlat

 

        Rácz Ágostont a Szentgotthárdi Plébániára küldöm tízhetes diakónusi gyakorlatra, Majlát Tihamér pedig a Sárvári Plébánián kezdi meg diakónusi szolgálatát.