Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Vasárnapi gondolatok Évközi 16. vasárnap - Dr. Takács Gyula atyától

evkozi16-2021„Isten igazsága a szeretet, és ezért az Ő igazsága, a Szeretet végtelen jósága békét ad nekünk.
És Ő, a mi lelkünk békéje Krisztus, Ő az Isten Igaza, Ő az Isten reánk kiárasztott Jósága, a Szeretet örökkévalósága, a mi Üdvösségünk.”

Évközi 16. vasárnap (Jer 23,1-6, Ef 2,13-18, Mk 6,30-34)

 

Az Úr a mi Igazságunk. Jeremiás próféta szavait halljuk a mai vasárnap ószövetségi

olvasmányában.
A Szentleckében pedig Szent Pál szava Krisztusról: Ő a mi Békességünk.
Az Igazság, aki békét ad a szívnek. Ő az Úr, Ő a mi Istenünk.
Az Ő igazsága a szeretet, és a Szeretet magához hív bennünket: 
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terhek alatt görnyedtek.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik nyomorúságot szenvedtek, akik a halál sötét völgyében
jártok.
Jöjjetek hozzám vakok és betegek, sánták és némák, jöjjetek hozzám mind, ti bűnösök, akiknek nincsen igazságotok, akik eltékozoltátok, jöjjetek hozzám, és az én igazságom az irgalom irántatok, én megnyugtatlak titeket, én a béke vagyok tinektek, a ti szívetek vigasztalása.
Isten igazsága az irgalom. Az Ő igazsága, hogy önmagát, az Ő igazát ajándékul adja.
Ajándékul adja, kiárasztja reánk a szeretetet.
És szeretetében meggyógyítja a sebeket, megtisztítja a lelket, felöltöztet bennünket, éppé és szentté tesz minket, tökéletessé és hibátlanná.
És amikor önmaga elé állít bennünket, akkor nem lesz félelem a szívünkben, mert Isten nem a harag igazával fog számon kérni minket, hanem az irgalom jóságával átölel bennünket, és ez az ölelés meggyógyítja a szívünket.
Isten Krisztusnak kereszten kitárt karjában nyilatkozik meg nekünk, és szívének megnyitott kapuján át kiárad reánk a szeretet, ezért az Ő igazsága a mi lelkünk békéje lesz.
Nem kell szégyenkeznünk előtte, és nem lesz félelem a szívünkben.
Nem kell szégyenkeznünk, mert mi, akik eltékozolván örökségünket, nem méltón arra, hogy fiának neveztessünk, amikor közeledünk az atyai házhoz, mégis atyát találunk, aki fut felénk, és hozza felénk az Ő maga igazát, az önmaga jóságát, a végtelen szeretetet, és felöltöztet minket ebbe az ékes ruhába, átölel minket. Az Ő ölelése lesz a mi menyegzős ruhánk.
És ujjunkra húzza az örökös gyűrűjét, nekünk, akik eltékozoltuk örökségünket.
És bevezet minket az Ő lakomájára, az asztalához ültet bennünket és Ő jár körül.
Ő, az Úr, Ő szolgál, és önmagát adja oda, a Szeretet étkét nekünk, azt az étket, amelyet Ő öröktől étkezik, a végtelen életet, az Örök Szeretetet.
És ez az igazság valóban békét ad nekünk.
Nem lesz félelem a szívünkben, mert a szívünk csordultig telve lesz szeretettel, azzal a szeretettel, amelyet Isten áraszt a szívünkbe önmaga megnyitott szívéből, és megtölti lelkünket az Ő szeretetének boldog életével.
Az Úr a mi Igazságunk, és ez az igazság a mi békénk lesz.
Jézus, amikor látja a nagy tömeget, lát bennünket itt most, megesett a szíve rajtunk, együttérez velünk, és odaáll közénk, a Testvérünk.
És mi Őt, mind a bűnösök, úgy vesszük körül, mint Jóbarátot, mindannyian az Ő testvéreiként.
És Jézus akkor ott, abban a pusztában, és itt, ebben a templomban tanítani kezd.
Sok mindenre tanította őket, és az a minden, amit megtanít nekünk, az az egyetlenegy igazság, hogy Isten a Jóság, hogy Isten a mi Atyánk, hogy Isten a Szeretet hozzánk.
Ezt tanította ott azon a pusztán, és ezt tanítja nekünk ma, ez az Ő örömhíre.
Az Ő örömhíre Ő maga, hogy Ő a mi Békességünk, mert Ő az Isten Igaza.
Önmagát tanítja meg kitárva szívét előttünk, és kitárva két karját a kereszten.
És látván Őt mi megismerjük, akit csak Ő ismer, akit csak Ő láthat, megismerjük a Szeretetet.
Szemléljük a végtelen Jóságot, a mi Istenünket. Ő az Úr, a mi Atyánk, aki szeret bennünket.
S amikor szemléljük Őt, amikor hallgatjuk Jézus ajkán a méznél édesebb igét, a Szeretet tanítását, akkor valóban megnyugszik a szívünk, akkor valóban békeségünk van, Ő a mi Békénk.
Íme, a mai vasárnap erre tanít bennünket:
Isten igazsága a szeretet, és ezért az Ő igazsága, a Szeretet végtelen jósága békét ad nekünk.
És Ő, a mi lelkünk békéje Krisztus, Ő az Isten Igaza, Ő az Isten reánk kiárasztott Jósága, a Szeretet örökkévalósága, a mi Üdvösségünk.
Ámen.
2021. július 18.


Takács Gyula plébános atya