Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Búcsú Nagypáliban

1630861225618Búcsúi szentmisét mutatott be Gyöngyös Balázs atya a nagypáli templomban 2021. szeptember 5-én.

Az olvasmányban Izajás próféta intelmét hallhattuk: „bátorság, ne féljetek”. Utalva ezzel arra, hogy Isten az, aki meg tud szabadítani minket a bűn rabságából. Balázs atya kiemelte a víz fontosságát, szerepét az emberi szervezetben, ugyanakkor azt is, hogy valamiképpen az élet maga is vízből származik. Vonatkoztathatjuk ezt a lelki, keresztény életünkre is, hiszen az is vízben születik a keresztség által. Amikor nehézségek adódnak az életünkben, a lelki életünk elsivatagosodik, azonban, ha rábízzuk életünket Istenre, és megpróbálunk keresztény életet élni, akkor az addigi, sivár életünk olyanná válhat, mint a sivatagban megáradó folyó. Istennel való szövetségünk megújítására pedig a szentgyónás és a szentáldozás által minden alkalommal lehetőséget kapunk.

Szent Jakab apostol gyakran állítja szembe egymással a felszínes életű és a hiteles keresztény életet élő embert. Erről hallhattunk a szentleckében, és sajnos napjainkban is jellemző, hogy a pompás és a szegényes ruhába öltözött ember közül egyből az előbbi felé fordulunk, míg az egyszerű, szerény ruházatú emberrel kevésbé foglalkozunk. Ahogy Szent Jakab felhívja a figyelmet arra, hogy Isten azokat választja, akik a világ szemében kisebbnek látszanak, úgy Balázs atya is arra intett, hogy próbáljunk mi is ilyen, Istenre nyíló életű, egyszerű emberek lenni.

Az evangéliumi történet szerint Jézus egy dadogva beszélő, süket embert gyógyított meg ezekkel a szavakkal: „Effata, azaz: Nyílj meg!”. A mi feladatunk is ez: megnyílni Isten előtt, lebontani azt a képzeletbeli falat, amit Isten és magunk közé építünk. Balázs atya tapasztalatát megosztva elmondta, sokan megmaradnak abban a hitben, imaéletében, amit kisiskolás korukban hittanórán megtanultak és gyerekimádságokat imádkoznak felnőttként is. Ezért arra biztatott, hogy igyekezzünk fejlődni, tanuljunk meg saját szavainkkal is szólni, imádkozni Istenhez.

Kitért arra, hogy Jézus feltámadása után azt parancsolta tanítványainak, hogy hirdessék az evangéliumot és Isten csodás tetteit. Napjainkban is szabad ezt tenni, mégis félünk megvallani hitünket. Biztatott, hogy legyünk bátrak, halljuk meg Isten tanítását, hirdessük tetteit és igyekezzünk észrevenni, segíteni a rászoruló embert.