Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Átadták a Szent Gellért-díjakat a Szombathelyi Egyházmegyében

szent-gellert-dij-atadasa-12Szűk körben, a Püspöki Hivatalban atadták a Szent Gellért-díjakat szeptember 24-én. Hárman részesültek az elismerésben, ami az egyházmegye fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények pedagógusainak, dolgozóinak adományozható. 

szent-gellert-dij-atadasa-6Köszöntőjében Székely János megyéspüspök arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekeket nem csak matematikára, idegen nyelvekre kell tanítani, hanem jószívűségre, egymás iránti odafigyelésre, felelősségre. 

A Szent Gellért-díj ezüst fokozatában a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola napközis nevelője, hitoktatója Mógorné Ábrahám Erzsébet, valamint a Boldog Brenner János Óvoda óvodapedagógusa, Rábáné Mészáros Rita részesült. A Szent Gellért-díj arany fokozatát a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium tanítója, Némethné Tölgyes Ágota vehette át. Gratulálunk! 

Méltatásukat közöljük.

 

Némethné Tölgyes Ágota Némethné Tölgyes Ágota

Szombathelyen született római katolikus családban. Iskolai tanulmányait is Szombathelyen végezte, alapfokon a Hollán Ernő Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában, középfokon a Nagy Lajos Gimnázium általános tagozatán. Az 1978-ban tett érettségi vizsgát követően a Szombathelyi Tanárképző Főiskola tanító szakán tanult. 1981-ben szerzett tanító diplomát és mellé testnevelés-pedagógia szakkollégiumi végzettséget.

A főiskola elvégzése után örömmel kezdett el foglalkozni a kisgyermekek nevelésével, oktatásával. Első munkahelyei a Táplánszentkereszti és a Vassurányi Általános Iskola volt. 1983-tól 1994-ig a Dési Huber István Általános Iskolában dolgozott, ahol 1-2. osztályos gyermekeket tanított. Itt is hamar megmutatkozott tehetsége, amellyel a kisgyermekek nevelésében jeleskedett. Munkájának elismeréseként 1991-től a napközis munkaközösség vezetőjeként irányította a legkisebbek nevelésének szakmai munkáját. Az iskolai munka mellett ebben az időben családot is alapított, az 1980-as házasságkötést követően két gyermeke született Péter és Dániel.

1994. augusztusától az 1992-ben újrainduló Püspöki Általános Iskolában kezdett dolgozni napközis nevelőként. Kiemelkedő munkája révén 1995-től az alsó tagozat napközis munkaközösségének vezetését látta el, majd 2001. szeptemberétől az alsó tagozat szakmai munkaközösségének vezetője lett. Szakmai munkájában már a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek érzelmi, erkölcsi nevelésére, a jó közösség kialakítására.

Segítőkész, támogató vezetőként segítette a tanítói közösség szakmai munkáját. 2007-2013-ig igazgatóhelyettesként irányította az alsó tagozatot.

Aktívan vett részt az iskola nevelő munkájának belső fejlesztésében, szervezte az alsó tagozat mindennapi életét, programjait. Vezetői munkája során nagy figyelmet fordított a közösségfejlesztésre a pedagógusok és a gyermekek közt egyaránt. A pedagógiai munka megújítására törekedve aktív részese volt az iskola eredményes fejlesztésének a beiskolázási eredmények javításának.

Tanítói munkája során nem csak a legtehetségesebb gyermekekre koncentrál, hanem a segítségre szorulókat is felkarolja, rendszeresen fejleszti. Osztályaiban a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal épp olyan aktívan foglalkozott és foglalkozik, mint a kiemelkedő tudásúakkal. Az osztályába járó gyerekek szeretettel veszik körül, mivel Ő is sok szeretettel, megértéssel fordul feléjük.

A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium tanítóját, Némethné Tölgyes Ágotát kiemelkedő és példamutató szakmai munkásságáért, az iskola alsó tagozatos szakmai munkaközösségének élén végzett eredményes tevékenységéért és az alsó tagozat igazgatóhelyettesi feladatainak lelkiismeretes ellátásáért a fenntartó a Szent Gellért díj arany fokozatában észesíti.


 

Mógorné Ábrahám ErzsébetMógorné Ábrahám Erzsébet

12 éve a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola napközis nevelője és hitoktatója. Előtte a kemenesmihályfai iskola pedagógusa volt 24 évig.

Alázatos, békés személyiségével mindig nyugalmat áraszt a gyerekek felé. A legnehezebben kezelhető gyermekekkel is türelmes, szép szóval igyekszik kiszeretni a kisdiákból a jót. Tanító párjával együttműködő, mindig készségesen elvégzi a rábízott feladatokat. A napközis munkakör mellett hitoktató, elsőáldozásra készíti a gyermekeket. A hitéletben példát ad nekik. A szentmisén mindig jelen van, ahová idős édesanyját is elhozza. Családszeretete abban is megmutatkozik, hogy két gyermekének folyamatos támasza és segítsége, unokái nevelésében rendszeresen jelen van, a hit útjára tereli őket.

A Celldömölkhöz közeli Kemenesmihályfán lakik családjával. Az ottani egyházközség aktív tagja. A szentmiséken és igeliturgiákon rendszeresen kántorkodik, valamint a sekrestyési feladatokat is ellátja. Állandó felolvasó, és emellett még a templom gondozását, takarítását is vállalja családtagjaival. Az ottani egyházközség fennmaradása nagy részben neki és állhatatos hitéletének köszönhető.

Emellett a kiscelli Szűzanya ünnepein is mindig jelen van a celldömölki kegytemplomban, így vallásgyakorlata tanúságtevő hittanosai és tanítványai számára.

Családanyaként, nagymamaként, hitoktatóként és pedagógusként is példakép kollégái előtt. Mindenki szereti, szelíd, kedves természete miatt mindenkivel megtalálja a hangot, nem kerül konfliktusba senkivel. Máriás lelkületű csendben, szinte észrevétlenül teszi a jót környezetében.

A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola napközis nevelőjét, hitoktatóját - Mógorné Ábrahám Erzsébetet hitélete és szorgalmas munkavégzése miatt a fenntartó a Szent Gellért díj ezüst fokozatában részesíti.


 

Rábáné Mészáros Rita - óvodapedagógusRábáné Mészáros Rita - óvodapedagógus

 

2000. szeptember 01-e óta a Boldog Brenner János Óvoda elkötelezett óvodapedagógusa.

Pedagógus családból hívta el őt a Mennyei Atya az életfeladatára. A Soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskola óvodapedagógus – óvodai német specializációját elvégezve, folytatta szakképzett óvónőként elhivatott munkáját 1993. szeptember 01-től 2000.augusztus 31 –ig a Szombathelyi Napsugár Óvodában. Közben férjhez ment és megszülettek szeretett gyermekei: Bence és Eszter.

 

Az óvoda gyermekvédelmi munkáját 2002. óta vezeti tapintatosan, körültekintően. 2016 -2020-ig az Anyanyelvi Munkaközösség munkáját irányította.  Az 1996. óta összegyűjtött óvodai „jó – gyakorlatunkat” nyomdai kiadásnak megfelelő formába rendezte, s kiadhattuk a Természet jeles Napjai kiadványunk Víz Világnapi szakmai füzetét az országos szakmai napon.

Vallja, hogy a szakmai fejlődéshez nélkülözhetetlen a rendszeres együttműködés, az egymástól tanulás. Tudatosan törekszik saját szakmai tapasztalatai megosztására. A pályázati lehetőségeket örömmel fogadva, számos díjnyertes pályamunkával büszkélkedhet.

Innovatív ötleteivel támogatja a nevelőtestületen belüli szakmai műhelymunkát.

Kezdeményező, aktív szerepet tölt be a nevelési kérdések értelmezésében, a problémamegoldásban. Állást foglal, párbeszédet kezdeményez az óvoda szervezeti életét, a pedagógusokat, a nevelést, a hitéletet érintő kérdésekben. Nyitott a módszertani újításokra, a legújabb kutatási eredmények alkalmazására. Tudatosan vállalja a pedagógushivatást.

Elkötelezett a folyamatos szakmai és önfejlődés iránt és kollégáit is erre ösztönzi. Reális önismerttel rendelkezik, törekszik a különböző pedagógus szerepek elvárásainak megfelelni. Tisztában van felkészültségével, a munkájához szükséges fejlesztendő területekkel.

2018. szeptember 01 –től óvodavezető helyettesként támogatja a Boldog Brenner János Óvoda nevelőmunkáját, szervezeti törekvéseit.

A Boldog Brenner János Óvoda óvodapedagógusát, Rábáné Mészáros Ritát kiemelkedő és példamutató szakmai munkásságáért a fenntartó a Szent Gellért díj ezüst fokozatában részesíti.