Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Adománygyűjtő napok a Mária Rádió új frekvenciáiért!

mrHárom megyeszékhelyen is megszólalt a Mária Rádió a nyár végén: Kaposváron (FM 93,1 MHz), Zalaegerszegen (FM 104,4 MHz) és Nyíregyházán (FM 106,8 MHz). Ezzel újabb 240.000 emberhez juthat el a szeretet, a remény és a Jézusba vetett bizalom hangja. Az új frekvenciákon napi 22 órában a Mária Rádió országos adása szól, napi 2 órában pedig körzeti műsorok hallhatók (17:50-19:50 között). Hálásan köszönjük a Szűzanya gondviselő szeretetének újabb csodáját.

Ez az örömteli és jelentős előrelépés anyagi összefogást is szükségessé tesz. Az új területek beruházási költségei (antenna és adóberendezések beszerzése és telepítése) illetve az a tény, hogy ezeken felül a ceglédi vételkörzetünket ellátó adóberendezés élettartama lejárt és új eszköz vétele vált szükségessé összesen mintegy 30 millió forintos terhet ró a Mária Rádióra.
Ezért ismét összefogásra hívjuk a hallgatói család tagjait. A hiányzó összeg összegyűjtésére adománygyűjtő adásnapokat szervezünk október 7-én, 14-én, 20-án és 27-én.

Isten újra lehetőséget adott arra, hogy vele való kapcsolatunk, s rajtunk keresztül más emberekkel való kapcsolata elmélyüljön. Nem kell nagy dolgokat tennünk, csak épp annyit, amivel jelezzük, hogy készek vagyunk válaszolni Isten végtelen szeretetére és az általa adott újabb és újabb lehetőségre. Fejezzük ki iránta érzett elköteleződésünket, hiszen ő az, aki életre hívott minket, megtanított szeretni, s aki a Mária Rádiót is nekünk adta. Bízunk abban, hogy ezúttal is megélhetjük a hallgatói család szeretetből fakadó összefogásának szépségét és erejét. Sokszor megtapasztaltuk már a szeretet e közös csodáját, amely azáltal valósult meg, hogy sokan megtették azt amire lehetőségük volt. Kérjük értesítsék olyan ismerőseiket is akik örömmel kapcsolódnának be az összefogásba.
„Azt kérem a hallgatóktól, hogy segítsék ezt a művet, ahogy Jézus körül volt nagyon sok jámbor asszony, akik hallgatták Őt, de segítették is. Valahogy így alakítsuk ki a Mária Rádió körül ezt a jóakaratú holdudvart, nagyon sok jóakaratú embert, aki segíti, tenyerén hordozza a rádiónak a munkáját. Juttassuk el ennek a rádiónak a jóhírét minél több ismerősünkhöz, hogy kapcsoljanak rá, engedjék, hogy Krisztus a rádió hangján is kopogtasson az életük ajtaján."
(Székely János püspök atya üzenete a hallgatóknak a Mária Rádió vételkörzetének bővülése kapcsán).