Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Ünnepeltek a domonkosok Szombathelyen - Zsámbéky Monika művészettörténészről is megemlékeztek

szent-marton-konferencia-35Szombathelyen tudományos konferenciával emlékeztek a magyar domonkos rendtartomány alapításának 800 éves évfordulójára 2021. november 11-én. Az előadók tisztelegtek az idén februárban elhunyt dr. Zsámbéky Monika művészettörténész emléke előtt is. 

szent-marton-konferencia-3Az idei évben már több alkalommal is beszámoltunk a magyar domonkos rendtartomány alapításának 800 éves évfordulója kapcsán rendezett programokról. Szombathelyen tudományos konferenciával zárták az évet. A Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpontban megtartott szakmai napon az előadók és a résztvevők tisztelegtek az idén elhunyt Zsámbéky Monika művészettörténész emléke előtt is. Személyes élményeket idéztek az előadók, kiemelve a Szent Márton Intézet volt vezetőjének szakmája iránti elkötelezettségét, nívós munkáját. 

szent-marton-konferencia-4A délelőtti programban Lőrincz Zoltán művészettörténész Szent Márton hatását vizsgálta a szerzetesség, különösen a koldulórendek vonatkozásában. Kostyál László a csácsi templom szentélyének Szent Sebestyén freskójáról osztotta meg kutatási eredményeit. Tüskés Anna a Duna-Tisza közén fellelhető Szent Mártonos emlékeket ismertette a hallgatósággal. Veress Ferenc a domonkos rend barokk kori Szent Vér tiszteletéről beszélt, Tóth Ferenc Szent Márton kultuszának korai újkori emlékeiről. Prokopp Mária domonkos emlékekről osztotta meg gondolatait, Zágorhidi Czigány Balázs pedig a rend múltjának, emlékeinek kutatásáról,a munka 20 évvel ezelőtti indulásáráról tartott előadást.

Az előadások hamarosan elérhetők lesznek egyházmegyénk honlapján.  

Prof. dr. Lőricnz Zoltán: Szent Márton és a koldulórendek – megtekinthető itt.  

Kostyál László PhD: Tűnődések a csácsi templom szentélyfreskóinak attribúciója kapcsán – megtekinthető itt.  

Tüskés Anna: Szent Márton tisztelete a Duna-Tisza közén. Az előadás megtekinthető itt. 

Veress ferenc: A domonkos rend és a Szentvér kultusz emlékei a barokk korban. Az előadás megtekinthető itt. 

Tóth Ferenc: Sabaria Sancti Martini: Szent Márton kora újkori tisztelete újabb kutatások tükrében. Az előadás megtekinthető itt.  

Zágorhidi Czigány Balázs: Barokk domonkos kolostorok Magyarországon. Az előadás megtekinthető itt.  

A szakmai napon mutatták be Tóth Ferenc Szent Mártonról szóló francia nyelvű könyvét és Zágorhidi Czigány Balázs, Legeza László, Török Sándor domonkosokról szóló kötetét. 

szent-marton-konferencia-158A nap zárásaként ünnepi szentmisét mutattak be a szombathelyi Szent Márton-templomban, amely egykor a domonkos rendé volt. A szentmise kezdetén Székely János megyéspüspök köszöntötte Kostecki Andrzej OP vikáriust és reményét fejezte ki, hogy a domonkos rend hamarosan újra megkezdheti a működését Szombathelyen. 

Szentbeszédében Szent Márton és Szent Domonkos életének párhuzamait állította a hívek figyelmének középpontjába Székely János. Ahogy Márton, úgy Domonkos is lemondott mindarról amit korábban fontosnak gondolt, hogy segítse a rászorulókat. Ahogy Márton térített Galliában, úgy Domonkos is Franciaország déli részén, Észak-Itáliában prédikál hatalmas erővel és eredménnyel. Ahogyan Szent Márton egész élete mögött az életszentsége rejtőzött, úgy Domonkos is egész életében Istenhez fohászkodott, hogy hiteles Krisztus követő legyen. 

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják itt.

 szent-marton-konferencia-170A szentmise végén került sor a Szent Márton Lovagrend két új tagjának avatására.  Pierre Yves Fux Svájc ciprusi nagykövete és dr. Pőcze István a skandináv magyar közösség evangélikus lelkésze nyert felvételt.