Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

„Könyvtárőrök, papkönyvtárosok" – Kiállítás az Egyházmegyei Könyvtárban

kiallitas-152021. november 24-én nyílt meg a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár új időszaki kiállítása „Könyvtárőrök, papkönyvtárosok – A 230 éves egyházmegyei könyvtár történetének meghatározó személyiségei” címmel.

kiallitas-14A kiállítást Székely János megyéspüspök nyitotta meg, köszöntő beszédet mondott Perger Gyula plébános, gyűjteményi igazgató; valamint Rónainé Magyar Krisztina, gyűjteményvezető.

Hagyománnyá vált, hogy rendezvényeink sikeréhez a Boldog Brenner János Kollégium diákjai is hozzájárulnak. A megnyitón verset mondott Velner Hanna; Horváth Tamara, Kótyuk Veronika és Molnár Klementina zenés műsorral készültek.

Székely János püspök beszédében megemlékezett az egyházmegye alapításáról, a Székesegyház és a szeminárium építéséről. Felidézte Szily János szellemiségét, amelyet jól mutatott, hogy az akkor 2000 fő lakosú Szombathelynek 5000 férőhelyes templomot építtetett. Beszélt az írásbeliség történetéről, és arról, hogy a könyvek hogyan járultak hozzá az emberiség fejlődéséhez. Maga a Biblia is így születhetett meg, mint a bölcsesség megörökítésének és átadásának eszköze.

Személyes olvasásélményeit megemlítve elmondta, hogy nagy hatással voltak rá pl. Szent Ferenc levelei. Kiemelte, mennyire fontos a gyermekek életében a könyv, az olvasás jelenléte.

Gondolatait a Biblia üzenetének fontosságával zárta: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”

KiállításPerger Gyula atya a könyvtár alapítását, működésének kezdeteit idézte fel  köszöntőjében. Szombathely első megyéspüspöke fontosnak tartotta a kispapok megfelelő oktatását, olvasottságuk biztosítását. Az általa alapított könyvtár főként teológiai, dogmatikai, történelmi könyvekből állt. A kispapok mellett azonban a város polgárainak is elérhetővé tette az állományt. Beszélt könyvtárunk jelenéről, a különgyűjteményekről, melyek gyűjtőköre ugyan eltér a könyvtár magjától, „ám közös célt szolgálnak: a tudás megőrzését és közvetítését.”

Rónainé Magyar Krisztina gyűjteményvezető az egykori könyvtárőrök szerepét hangsúlyozta. Szily János megyéspüspök az állomány nagysága és nyilvánossága miatt a könyvtár élére könyvtárost állított. A könyvtár alapító oklevelében meghatározta a könyvtáros/könyvtárőr feladatait, melyek között szerepelt, hogy szigorúan helyben használatra biztosíthatja a könyveket.

A kiállítás a könyvtár 230 éve alatt itt szolgáló papkönyvtárosoknak, könyvtárőröknek, jótevőknek, adományozóknak állít emléket. Kiállításba kerültek az állományban megtalálható köteteik, beszédeik, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárban fellelhető irataik, fotóik, portréik.

Terveink szerint a kiállításról egy kiadvány is készülni fog, melyben megtekinthetőek lesznek majd a kiállításból most kimaradt emlékek is.

 

konyvbemutato-11A könyvtár jubileumához kapcsolódott a 2021. november 11-én, a könyvtár dísztermében tartott kettős könyvbemutató is. A délutáni program során két kötetet mutattak be. Dr. Tóth Ferenc történész Szent Márton szombathelyi tiszteletéről szóló francia könyvét (Varia Sancti Martini: Saint Martin dans son pays natal, Éditions Saint-Léger, 2021, 171 p. Les Acteur du Savoir)  Dr. Tüskés Anna mutatta be, amely a francia közönséget ismerteti meg Szent Márton magyarországi és szombathelyi tiszteletével.

https://abtk.hu/hirek/2036-szent-marton-es-a-domonkosok-emlekkonferencia-es-konyvbemutato-szombathelyen

konyvbemutato-12A másik kötet a magyarországi domonkos provincia alapításának 800 éves évfordulója alkalmából jelent meg. Dr. Zágorhidi Czigány Balázs könyve, amelyet Rétfalvi Balázs ismertetett tudományos igénnyel, népszerűsítő formában foglalja össze a magyarországi domonkos férfi és női rend történetét, a kötet második felében gazdag képmelléklettel illusztrálva az első részben elmondottakat. A könyv a nagy sikerű, Szerzetesek a Kárpát-medencében c. sorozat kilencedik kötetként jelent meg. 

Szöveg: Egyházmegyei Könyvtár – Rétfalvi Balázs