Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szinódus 2023 - Interjúk és az egyházmegyei szakasz kérdéssora

szinódus 2023A Szombathelyi Egyházmegye is részt vállal a 2023-ban megrendezésre kerülő Püspöki Szinódust előkészítő munkában. A Pasztorális Helynökség honlapján – ide kattintva – minden ezzel kapcsolatos anyagot megtalálnak az érdeklődők. A bejegyzés további részében elsőként a dr. Székely János megyéspüspökkel készített interjút olvashatták. Most a dr. Kürnyek Róbert pasztorális helynökkel készített interjút közöljük, valamint azt az egyházmegyei kérdéssort, amelynek kitöltésével segíthetjük a munkát. Az egyházmegyei kérdéssor letölthető ittilletve elérhető online formában is, ide kattintva.

Egyedülálló lehetőség, amire a Szentatya hív minket
Folytatódik a 2023-as Püspöki Szinódust előkészítő egyházmegyei szakasz

 

Összeállt az egyházmegyei kérdéssor, amellyel a 2023-as Püspöki Szinódus munkáját segíthetjük. A kérdések megválaszolásával, álláspontunk, véleményük kifejtésével az eddigieknél is jobban befolyásolhatjuk, hogy bizonyos kérdésekben merre haladjon az Egyház. Interjú dr. Kürnyek Róbert pasztorális helynökkel. 

 

- Székely János megyéspüspökkel is készítettünk interjút. Akkor ott hagytuk abba, hogy hamarosan közreadjuk milyen formában mondhatnak véleményt a szinódus kapcsán egyházmegyénkben a hívek. Az elmúlt hetekben lázas munka folyt emiatt. Személyes találkozó és kérdőíves konzultáció is szerepel a lehetőségek között. Miért ezt a két lehetőséget jelölte ki a Pasztorális Tanács?

A Szentatya és a szinódusi iroda szándékának megfelelően mi is azt szeretnénk, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni a szinódus előkészítő munkálatainak egyházmegyei szakaszába. Ezért többféle módot találtunk ki erre, így mindenki ki tudja választani a számára leginkább megfelelőt. Mindemellett az Egyház egy közösség, amelynek lényegi eleme a személyesség. A szinódusi folyamatban közösségként gondolkodunk, közösségben imádkozunk, közösségben gyakoroljuk a szinodalitást, egymás meghallgatását. Püspök atya kifejezett kérése volt, hogy személyesen is szeretné meghallgatni az Egyházmegye híveit. 

 

- Nézzük a kérdőívet. Mi alapján állították össze a kérdéseket?

A szinódusi irodától és a püspöki konferencia titkárságától kaptunk segítséget, hasonlóan a többi egyházmegyéhez szerte a világon. Egy részletes kérdőívet küldtek el, melyet kértek, hogy a saját helyi viszonyainknak megfelelően bátran alakítsunk át. Mi is ezt tekintettük alapnak. Belevettünk azonban olyan témákat is, melyekről szeretnénk, hogy a közösségekben beszélgessenek: mint például mire van szükségük az Egyháztól az egyes hívőknek vagy közösségeknek. A kérdések összeállításánál a legfontosabb az volt, hogy a plébániákon tudjanak beszélgetni az emberek ezekről a kérdésekről. S talán éppen ezért lesz hasznos már helyi szinten is egy-egy ilyen beszélgetős alkalom.

 

- A kérdéssort olvashatják a hívek a bejegyzés további részében is. Hogyan jut el ez a hívekhez? Hogyan lehet kitölteni, meddig várják a válaszokat?

A kérdőívet nyomtatott formában és elektronikusan is ki lehet tölteni. Nyomtatott formában minden plébániára eljuttatjuk, így minden templomban meg lehet majd találni a kérdőívet. Ugyanakkor egy elektronikus változatot is készítünk, mert reményeink szerint így egy sokkal nagyobb kört el tudunk érni, beleértve a fiatalokat, illetve a templomba nem rendszeresen járókat is. Az elektronikus kérdőívek linkjeit az Egyházmegye elektronikus felületein lehet majd megtalálni. A szinódusi hírek egyik fontos egyházmegyei csatornája a Pasztorális Helynökség honlapja lesz. Emellett a válaszadók maguk dönthetik el, hogy hosszabb, kifejtősebb válaszokat szeretnének adni, vagy csak rövid, akár pár szavas választ. Mindegyiknek örülni fogunk. A lényeg a kérdésekről való gondolkodás és az azokról való beszélgetés. A kérdőíveket 2022. március 31-ig lehet kitölteni.

 

- Mi lesz a válaszok sorsa?

A válaszokat, valamint a személyes találkozókon elhangzottakat a pasztorális tanács dolgozza majd fel. Ennek alapján készül el egy egyházmegyei reláció az egész folyamatról, a hangsúlyos témákról, a hívők részvételéről. Ezt a relációt küldjük majd el a püspöki konferenciának, s onnét küldik majd tovább a konferencia relációjában. De még egyszer szeretném megjegyezni, hogy itt nem csupán a válaszok fontosak, hanem az oda vezető út is: a közös gondolkodás és beszélgetés, egymás meghallgatása. Lehet, hogy ez kifejezett formában nem jelenik meg a kérdőívre beküldött egyes válaszokban, de mégis lényegi részét alkotja ez is a szinódusi előkészületi munkának.

 

- Személyes találkozókon is elmondhatják véleményüket a hívek. Kiket várnak ezekre az alkalmakra, kell-e ezekre regisztrálni?

A személyes találkozókra mindenkit várunk, akik a meghirdetett csoporthoz tartoznak. Egyedül a családos találkozó lesz zártkörű a rendezvény sajátosságai miatt: egy már korábban megszervezett másik programra épül rá. A találkozókra előzetesen regisztrálni nem kell, de érdemes figyelni az egyházmegyei híradásokat, hiszen a járványhelyzet sok mindennel együtt ezt a programsorozatot is felülírhatja. Az aktuális híreket az Egyházmegye és a Pasztorális Helynökség honlapján folyamatosan meg lehet majd találni.

 

- Lehet itt kérdezni vagy a kérdőíven megjelölt kérdéseket tekintik át?

A személyes találkozók imádságos keretet kapnak: a Szentírás olvasásával és magyarázatával kezdődnek. Majd tanúságtételeket hallgathatunk meg, amelyet kötetlen beszélgetés követ. Nem csupán a kérdőívvel kapcsolatban, hanem bármiről, amit a jelenlevők fontosnak éreznek. Tehát nem előadás lesz, hanem az Egyház tagjai beszélgetnek egymással. Püspök atya szándéka az, hogy ő inkább hallgatóként és megfigyelőként vegyen részt ezeken az eseményeken.

 

- Ön miért buzdítja  a híveket, hogy vegyenek részt a konzultációban?

Egyedülálló lehetőség ez, amelyre most a Szentatya hív bennünket. Megmutatkozik benne az egyháztagságunkból fakadó felelősség azért a közösségért, amelyhez tartozunk. Az őszinte, szeretetből fakadó beszédet és egymás figyelmes meghallgatását folytonosan gyakorolnunk kell. A szinódusi folyamat mindezekre most remek lehetőséget biztosít. Ezen felül pedig remélhetőleg erősíteni fogja plébániai közösségeinket, életünknek azon területeit, amelyek közvetlenül kapcsolódnak hitünkhöz, Istenhez való kapcsolódásunkhoz. Egyházunk számít ránk!

 

Az egyházmegyei kérdéssor letölthető itt.  

 

  

Egy szinodális Egyházért – Interjú dr. Székely János megyéspüspökkel

 Videóüzenet:

https://www.youtube.com/embed/cZSv4lGMyoM