Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szent Karácsony éjjelén - ünnepi szentmise Krisztus születésének ünnepén Hagyárosböröndön

karácsonyDecember 24-én, pénteken, Karácsony előestéjén este 6 órakor ünnepi szentmisére került sor a hagyárosböröndi templomban.

"Szent Karácsony éjjelén,
 táncot jár a gyertyafény,
 Meghittség és szeretet,
 Melengeti szívedet." 
                 
A helyi gyermekek, néhány felnőtt közreműködésével műsor keretében elevenítették fel a karácsonyi történetet: az angyali üdvözletet Názáretben, Mária látogatását Erzsébethez, a római császár által elrendelt népszámlálást, József és Mária utazását Bethlehembe, Jézus barlangi születését, és a napkeleti bölcsek, valamint a pásztorok látogatását.  Paksa Gergely orgonajátékában ismert és kevésbé ismert karácsonyi dalok hangzottak fel. /Az angyal énekel, Pásztorok, keljünk fel, A szép Szűz Mária szent Fiának, Az Ige megtestesült / Farkas László plébános szentbeszédében szólt a karácsony üdvtörténeti jelentőségéről, és sajnálkozva állapította meg, hogy manapság sokan ezt az ünnepet Isten nélkül próbálják megülni, vagyis benne van ugyan a karácsonyfa, egymás megajándékozása, és az egymás iránti szeretet kifejezése, de gyakran pont Jézus Krisztus, a legfontosabb mondanivaló marad ki belőle. Másnap, december.25-én Karácsony napján délelőtt újabb szentmisét tartottak, ennek témája az ember legfontosabb három tulajdonsága, a hit, remény és szeretet volt.

 Fotók: Paksa Gergely    Szöveg: Ács László