Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

A pusztinai csángók köszönete a Szombathelyi Egyházmegye híveinek

szent-istvan-gyermekeiA Szombathelyi Egyházmegye híveinek mond köszönetet a Moldvában fekvő Pusztina csángói nevében a Szent István Gyermekei Alapítvány vezetője. 

Az adományoknak köszönhetően havonta legalább egyszer elzarándokoltak Csíksomlyóra, Kovásznára, Bákóba, ahol magyar nyelvű szent miséken vettek részt. Eljutottak Románvásárra, ahol diakónus és pap szentelésen vettek részt. A támogatásnak köszönhetően a pusztinai templom díszítésére, a takarításhoz szükséges eszközök beszerezésére is jutott pénz. Októberben részt vettek a Termés napja ünnepségen. A szentmise után agapéval vendégelték meg a híveket.
Két alkalommal hallgattak magyar nyelvű szent misét Pusztinában. Szent István búcsú napján, augusztus 16-án és augusztus 14-én, a zarándok misén.

A pusztinaiak a Tatros menti falvakat is bekapcsolták a zarándoklataikba, emellett többször voltak  Újfaluban tanítani, közösen tanulni. Ezt folytatni is szeretnék, mert meglátásuk szerint az emberek nagyon lelkesek, akarnak tanulni, akarnak imádkozni.

Októberben részt vettek a forrófalvi, 15. századi fatemplom felújítás utáni megszentelésén, amelyet a jászvásári püspök atya, Josif Paulet végzett. A kis fatemplom védőszentje Szent Márton. Ez az egyetlen Moldvában.  Ez alkalommal levelet és ajándékot adtak át a püspök atyának.

Sokan adakoztak a pusztinai csángó magyar közösségnek,  akik számára minden segítség számít. A pusztinai Szent István Gyermekei Alapítvány tagjai most köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik a Szombathelyi Egyházmegye felhívására támogatták őket és kérik, adományaikkal továbbra is támogassák a Szent István Gyermekei Alaptványt és ezzel a csángó közösség megmaradását. 

 

Nyisztor Tinka,

a Szent István Gyermekei Alapítvány elnöke Pusztinából 

 

Számlaszám:
Szombathelyi Egyházmegye  
OTP 11747006-22894126

 

Aki erre a célra adományoz, írja fel a küldeménye mellé: „a Pusztinai csángó közösség zarándoklatainak támogatására”, vagy egyszerűen: „csángó testvéreinknek”.