Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szabó Alajos SVD atya 90. születésnapi köszöntése és vasmisés áldása

lojzi-atya2022. március 6-án vasárnap ünnepelte a Szentpéterfai Plébánia közössége Szabó Alajos verbita atya 90. születésnapját és vasmiséjét.

Március 6-án, vasárnap töltötte be 90. életévét Szabó Alajos verbita atya, aki vaskeresztesi plébánosként vonult nyugdíjba 2007-ben, és utána is segítette ott és Felsőcsatáron az új plébános munkáját 2015-ig.
Szabó Alajos SVD életútja röviden:
A felvidéki Galántán született (Pozsony megye) 1932. március 6-án. Elemi iskoláit (1-2.) Galántán és Pozsonyeperjesen (3-5.) végezte, majd a polgári éveket (6-8.) már Kőszegen kezdte meg már missziós (verbita) növendékként. Ezt a II. Világháború hamar megszakította, a frontot (2 év) otthon vészelte át. Galánta ismét Csehszlovákia része lett a háborút követően. Így ott szlovák iskolába folytatta tanulmányait, de 1947-ben sikerült átszöknie Magyarországra, s a verbiták által vezetett Budatétényben (7-8.), majd Kiskunfélegyházán (gimnázium) tanult, mígnem a szerzetesrendek többségét, így a verbitákat is fel nem oszlatták. Ekkor került az esztergomi ferences gimnáziumba, ahol 1952-ben érettségizett (70 éve!).
Főiskolai tanulmányait az egri érseki szemináriumban végezte. Egerben szentelték pappá 65 éve, 1957. június 16-án. Vízumot és engedélyt kapott, hogy 10 év után hazalátogasson Galántára, s ott mutatta be első szentmiséjét (primícia).
Kápláni helyei: Kápolna (1957-59), Jászberény (1959-60), Geszteréd (1960-64), Polgár (1964-67), Heves (1967-68), Sajószentpéter (1968-77). 1977-ben nevezték ki plébánossá Hangácsra, amit 1990-ig látott el Boldva, Nyomár és Sajóecseg filiákkal. Az kápláni és plébánosi évei alatt is, az akkori állami tiltás ellenére mégis sok fiatalt tanított a hitre, vezetett közelebb az Istenhez. Kirándultak, ifjúsági programokat szervezett számukra.
1990-93 között plébános Füzesabonyban, ekkor már felfedett verbita szerzetespapként, hiszen a rendszerváltásig csak titokban élhette meg verbita hivatását. Itt ellátta verbita társaival Mezőszemerét, Szihalmot és Egerfarmost. 1993-ban Hajóson plébános, majd 1994-96 között Novajon, mellette a verbita egri kispapok prefektusa, ezt folytatta 1996-ban Budatétényen. 1997-98 között Ásotthalmon a lelkigyakorlatos ház gondnoka, majd 1998-99 között ismét Kőszegre került, ahol a Szent Jakab templom templomigazgatója volt. Innen került Szántó János verbita atya helyére Vaskeresztesre plébánosnak, ellátva Felsőcsatárt is 2007-ig. 2007-ben ünnepelte 75. születésnapját és aranymiséjét (papszentelés 50. évf.) Vaskeresztesen.
2007 augusztusától a Pinka menti 6 nemzetiségi községet egy Plébániává vonták össze Szentpéterfa központtal. Ekkor Lojzi atya vállalta, hogy tovább segíti az új plébánost, amíg egészsége, ereje engedi. 7 közös év után 2014 év végén költözött el a Kőszegre a verbiták Szent Imre Házába, ahol jelenleg is él. (A Missziósház mostani komplett felújítása miatt jelenleg Kőszegszerdahelyen.)

Az egyik önéletrajzában így fogalmazott: „Valaha misszióba vágytam. Az Isten ezt jelölte ki nekem missziónak.” 

Isten éltesse Lojzi atyát jó erőben, vidámságban és sok kegyelemben!

Részletek a plébánia facebook oldalán találhatók!

https://www.facebook.com/szentpeterfaiplebania.rk/posts/1992610524256301?comment_id=1992617677588919&notif_id=1646600331490543&notif_t=feed_comment&ref=notif