Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Az egység és a közösségépítés példaképe - Szent Kvirinre emlékeztek Szombathelyen

szent-kvirin-unnep-szombathelyen-11Az ókori Savariában, a mai Szombathelyen 303. június 4-én vértanúhalált halt Szent Kvirin püspökre emlékeztek a hétvégén a vasi megyeszékhelyen. A Szent Kvirin-templom búcsúján püspöki szentmisével és az emlékfalnál rövid megemékezéssel ünnepeltek a hívek.

szent-kvirin-unnep-szombathelyen-55Kvirin, Quirinus vagy Kerény püspök volt Siscia (Sziszek, ma a horvátországi Sisak) városában a Kr. u. 3. évszázadban. Szenvedéstörténete, melyet közel egy évszázaddal halála után jegyzett le az ókor legjelentősebb keresztény költője, Aurelius Prudentius Clemens, elbeszéli, hogy a Diocletianus-féle üldözésben rendelték el elfogását a város római elöljárói. Próbált ugyan menekülni, hogy az Úr nevében végzett missziós munkáját mind tovább végezhesse, de Maximus prefektus letartóztatta. Határozottan és bátran ellenállt a parancsnak, hogy tömjénáldozatot mutasson be a birodalom isteneinek, ezért megvesszőzték és bebörtönözték. A börtönben tiszta érvelésével és hitvallásával megtérítette az őrt, Marcellust. Három nappal később Alsó-Pannónia kormányzója elé állították, aki Savariába (ma: Szombathely) vitette. A bíróság itt sem tudta rávenni a hittagadásra, így vértanúhalál várt rá: malomkövet kötöttek a nyakára, majd a megáradt, mai nevén, Perint-patakba dobták 303. június 4-én. Halála előtti utolsó perceiben vigasztalta és a hitben való kitartásra buzdította övéit. Hívei később élettelen testét kiemelték a patakból, és a város scarabantiai kapuja közelében temették el, ahol később bazilika is hirdette bátor tanúságát.

szent-kvirin-unnep-szombathelyen-4A 4. század végén Kvirin ereklyéit Rómába vitték, és a Via Appián található Szent Sebestyén-bazilika mögött helyezték nyugalomra. A 6-7. századi itineráriumok (magyarázattal bővített zarándok-kalauzok) szerint a buzgó zarándokok nagy becsben tartották és sűrűn keresték fel. Későbbi hagyomány szerint az ereklyékből a római Santa Maria in Trastevere-bazilikába, Milánóba és Aquileiába is vittek, ill. egyet a szombathelyi Szent Kvirin-templomban, annak felszentelésekor, 1938. június 4-én is elhelyeztek. (Forrás: www.martinus.hu)
szent-kvirin-unnep-szombathelyen-2Szent Kvirin emléknapja alkalmából búcsúi rendezvényt tartott június 12-én a Szent Kvirin Plébánia. A program délelőtt ünnepi szentmisével kezdődött, amelyen dr. Székely János megyéspüspök mondott szentbeszédet. A misén közreműködött a Szent Márton Kórus Horváth Imre karnagy vezetésével. Délután három órakor az Óperint utcai Perint-hídfőnél, Szent Kvirin-emlékfalánál tartottak megemlékezést és koszorúzást.

szent-kvirin-unnep-szombathelyen-10Az Egyház egy különleges közösség itt a Földön, mely a Jóistent jelzi és jeleníti meg. A püspök ennek a közösségnek hídverője, kapcsolatépítője. Ő az aki a közösséget belülről alakítja és aki a közösségek között kapcsolatot teremt. Ilyen volt Kvrirn püspök is, mondta rövid beszédében Schaeuermann János, a Szent Márton Plébánia plébánosa. Szent Kvirin életében mint főpásztor a sziszeki egyházközséget alakította. De nem csak életében, hanem halálában is közösséget formált a keresztényekből, hiszen az elítélésének helyére is gyűltek össze keresztények és vértanúságának helyére is. Halála után a városnak a keleti temetőjében helyezték el a testét. És a közösségépítést folytatta élőkkel és holtakkal. Sírja fölé temetkeztek az akkori keresztények és sírja fölé gyűltek össze az élő keresztények, hogy ünnepeljék a szent titkokat. Így vált a keleti temető szent hellyé, mondta Schaeurmann János. Kiemelte: 313 után megváltozott a helyzet: a keresztények felszabadultak, templomaik lettek és az épületekbe bevitték a városokon kívül eltemetett vértanúk csontjait és az oltár alá temetik el őket. Így a templom nem pusztán gyülekezőhely, hanem egyben a mennyország kapuja is. Hiszen a vértanú összeköti őket: a hívő közösség együtt ünnepel a vértanúkkal, akik a Jóisten képviselői és aki képviseli őket Istennél. Ez történt abban a bazilikában is aminek maradványai - valahol - a mai Petőfi utcában találhatóak, és ahová Szent Kvirint temették. Kvirin ma is folytatja ezt a közösségépítést, hiszen összeköti a plébániákat a városban. A mai követése a püspöknek abban nyilvánul meg, hogy építsük a közösségeket: építsük belülről a közösségeinket és építsük a kapcsolatot a plébániák között, építsük a város keresztényei közötti kapcsolatot is, mondta Schauermann János.

szent-kvirin-unnep-szombathelyen-17Anton Kolic nyugalmazott horvát nemzetiségi plébános beszédében Szent Kvirin kivételességét és állhatatosságát említette, majd köszöntötte a Sopron mellől, Kópházáról érkezett zarándokcsoportot.
Csány Péter, a szombathelyi Szent Kvirin Plébánia plébánosa beszédében hangsúlyozta: Szent Kvirin tiszteletét 1700 éven át megtartotta Szombathely és az Egyház is. Az olyan ember aki Isten tisztelő, nem kárára van a világnak, hanem egy igazi kereszténynek adhat morális erőt, lehet egységet, szeretetet hirdető példakép.
szent-kvirin-unnep-szombathelyen-21Az egység, amit Szent Kvirin élete hirdet, a teljesen Istennek adott élet, követnivaló, mély emberségről szól. Bár a malomkő a mélyre rántotta, mégis kinyitotta az égre az utat. Ha úgy érzed, hogy valami mélyrehúz, nézz a keresztre, nézz Krisztusra, aki békét ad a világnak., mondta Csány Péter. Az ünnepség imával és koszorúzással zárult.