Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Területi és személyi változások egyházmegyénkben 2022. augusztus 1-jétől

Területi és személyi változások 2022Dr. Székely János megyéspüspök 2022. augusztus 1-jétől az alábbi területi és személyi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében.

Plébánia újraalapítása és  Területi átrendezés

 

 • Hosszúpereszteg központtal újraalapítom az egykori plébániát, amelynek Bögöte, Vashosszúfalu, Duka, Kissomlyó, Zalaerdőd, Keléd és Hetyefő lesznek a fíliái.
 • Szeleste filiát a Rápapatyi Plébániától a Hegyfalui Plébániához csatolom, lelkipásztori ellátását Varju Gábor plébánosra bízva.

 

Helynöki és Irodaigazgatói kinevezés

 • A kánonjog előírásait szem előtt tartva Fekete Szabolcs Benedek püspök atyát általános helynökömmé nevezem ki, Császár István atya pedig püspöki helynökként segíti az egyházmegye kormányzását.
 • Szintén a kódex előírásai szerint új irodaigazgatót nevezek ki Molnár Szabolcs atya személyében.

 

Plébánosi kinevezés

 

 • Hosszúpereszteg plébánosává Budai Zoltán atyát nevezem ki.
 • Molnár Szabolcs atyát egyéb megbízatásainak érintetlenül hagyásával a szombathely-szőlősi Jézus Szíve Plébániára küldöm plébánosi minőségben.
 • Bokor Zoltán atyát a szombathely-kámoni Krisztus Király Plébánia plébánosává nevezem ki.
 • A Gyöngyösfalui Plébánia új plébánosa Inzsöl Richárd atya lesz.

 

Iskolalelkészi kinevezés

 

 • Majlát Tihamér atyát a Sárvári Katolikus Iskola iskolalelkészévé nevezem ki, és egyúttal felmentem kápláni beosztása alól, rábízva az egykori Csényei Plébánia filiáinak lelkipásztori ellátását.

 

Tanulmányi Szabadság

 

 • Rácz Ágoston újmisés atyát visszaküldöm Rómába kánonjogi tanulmányainak folytatására.

 

Diakónusok és Kispapok Gyakorlata

 

 • ötödéves kispapjaink nyári gyakorlata:

-          Járfás Ádám: Letenyei Plébánia

-          Rákos József: zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia

 

 • diakónusok kéthónapos gyakorlata:

 

-          Bodorkós Áron: Körmendi Plébánia

-          Kirchknopf Gergely: zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébánia

-          Szántó Adrián: Jánosházai Plébánia

-          Vigh Balázs: Szentgotthárdi Plébánia