Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Akit megérintett és egészen betöltött az Isten szeretete - Pappá szentelésének 65 éves évfordulóját ünnepelte Brenner József atya

brenner-jozsef-atya-vasmiseje-69Pappá szentelésének 65 éves évfordulója alkalmából hálaadó szentmisét mutatott be a Székesegyházban Brenner József nagyprépost június 19-én. 

brenner-jozsef-atya-vasmiseje-21A jubiláns atyát Császár István általános helynök köszöntötte. A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár munkatársaival kiderítették, hogy az elmúlt 100 évben vasmisét nem ünnepeltek a Székesegyházban, mondta. Felidézte Brenner atya papi életútját, életéből pedig két eseményt, amely mély nyomot hagyhatott a lelkében. Az egyik testvérének a meggyilkolása, a másik pedig a boldoggá avatása. 


brenner-jozsef-atya-vasmiseje-77Szentbeszédében Székely János megyéspüspök megemlékezett József atya példamutató keresztény életet élő szüleiről, valamint testvéreiről, Lászlóról és Jánosról is. A pap olyan ember akit Isten megérint és egészen betölt az ő szeretete, fogalmazott szentbeszédében a megyéspüspök. A Brenner-család a háború után hamar megérezte a kommunista diktatúra elnyomását, pl. amikor Józsefet nem vették fel gimnáziumba, mert osztályidegennek nyilvánították. Majd később amikor Kovács Sándor megyéspüspök Budapestre akarta küldeni, de a hatalom Bagod-Vitenyédre száműzte, és méginkább a vértanúság után, mondta Székely János hozzátéve: a keresztet, a vértanúság rájuk eső részét vállalta a család is, pl. László testvére, akit egy 100 fős faluba száműztek lelkipásztornak. De ahogy az evangéliumban Júdás és Pilátus csak mellékszereplők, úgy van ez József atya életében is. A főszereplők nem a gyilkosok, hanem testvére János atya, aki 1957-ben bátran odaadta életét Krisztusért. József atya ennek az élő tanúja, hirdetője, megszenvedője és részese. Ezen a fájdalmon keresztül adta oda a papi életét, mondta Székely János. De a sok szenvedés nem tette őt keserűvé, hiszen életét áthatotta a hitének, az örök élet reményének a ragyogása. Hittanórákat tartott, törődött a fiatalokkal, hogy minél több gyermeket vezessen Jézus közelébe, közben megőrizte derűjét, őszinteségét. Az ókeresztény korban a vértanúk testvéreit, rokonait különleges tisztelettel vették körül, mondta Székely János.  Ha valaki pl. elbukott, mert megtagadta hitét, ha valamelyik vértanú rokona könyörgött és közbenjárt érte, akkor a vértanú kedvéért megbocsátottak neki. Innen a búcsúk hagyománya, a szentek érdeméért kiesdett kegyelem hagyománya. "József atya! A Szombathelyi Egyházmegye és egész Egyházunk hasonló tisztelettel, szeretettel, hálával tekint rád, és az egész Brenner-családra", mondta Székely János. 


brenner-jozsef-atya-vasmiseje-85József atya 1935-ben született, 1957-ben szentelték pappá. Életében fontos szerepet játszik boldoggá avatott testvére, János emlékének ápolása. 

Lászlóval, bátyjával, átmentették vértanú fivérük, boldog Brenner János emlékét a szabadabb világba, de ennek ára volt: 1989-ig csak káplán lehetett, plébános nem.

Állandóan figyelték a világi hatóságok, ám a vértanú bátyról szóló visszaemlékezések ezalatt minden külső körülmény ellenére folyamatosan gyarapodtak. Ezért lehetett a boldoggá avatási aktákat oly gyorsan és alaposan, minden tudományos bírálatot kiálló minőségben összeállítani és Rómába eljuttatni.

1995-től kanonok, általános helynök, szentszékibíró, borhi címzetes apát, egyházmegyei spirituális és Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan nagyprépostja.

brenner-jozsef-atya-vasmiseje-163Életművét mérlegre téve megállapítható, hogy hűséges, nehéz körülmények között is helytálló papi életével és vértanú fivére emlékének átmentésével a jelen és a jövő magyar Katolikus Egyházáért, s áttételesen a jövő magyarságáért dolgozott egész papi életében.A szentmise végén a megjelentek vasmisés áldásban részesültek. (www.vasmegye.hu)


Brenner József atya vasmiséje megtekinthető egyházmegyénk Youtube csatornáján, az alábbi linken.