Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Jézus Szíve ünnepére - Dr. Takács Gyula atyától

jezus-szent-szive-2022„Íme kedves hívek, Jézus Szívét ünnepelni az Égre kell felnézni.
Látni kell Isten benső, titokzatos szeretetét, mert Jézus Szíve mennyei Szív.
És Jézus Szívét megérteni, a bűn sötétjébe kell beletekinteni, mert Jézus Szíve a kereszten ebben a sötétben felragyogott Világosság.
Ezzel a sötéttel, az ember bűnével érezett együtt Ő, és ezt vette Ő magára.
Amikor Jézus Szívét ünnepeljük, járuljunk a Kereszt elé, mert Jézus Szíve a Kereszt Szíve.
S amikor a Kereszt előtt állunk, emeljük föl tekintetünket az Égre, szemléljük Isten Örök Szeretetét, mert Jézus Szíve mennyei Szív.
És amikor a Kereszt előtt állunk, akkor tekintsünk bele abba a sötét tengerbe, ami a világ bűne, mert Jézus Szíve bennünket szerető Szív.”

Jézus Szent Szíve (Ez 34,11 -1 6; Róm 5,5b-11; Lk 1 5,3-7)
Jézus Szívét ünnepeljük. Jézus Szíve a Kereszt Szíve.
Azért ha Jézus Szívét meg akarjuk érteni, a Kereszt titkát kell szemlélnünk.
A Kereszt titkát pedig úgy tudjuk megérteni, ha fölnézünk az Égre, mert Jézus keresztje mennyei kereszt, ott van az Égben, Isten örökkévaló, titokzatos szeretetében, abban az emésztő, szüntelen lobogó Tűzben, aki a Szeretet, az Isten.
Onnét, e Szeretet titokzatos mélyéből ragyogott föl Krisztus keresztje, és ott, Isten titokzatos mélyén lángol mindörökre.
Ebben a Lángban, Isten titokzatos szeretetében égő tűz Jézus Szíve. Jézus Szíve ezért mennyei Szív.
Csak akkor tudjuk megérteni Jézus Szívének titkát, amikor majd színről színre látjuk a Szeretetet,
amikor úgy fogjuk ismerni Őt, ahogyan Ő ismer bennünket, amikor belépünk ebbe a lángoló Tűzbe, amikor ott leszünk mindörökre Isten bensejében el nem választva Tőle, sem távolság, sem messziség el nem különít bennünket, hanem eggyé válunk Isten lobogó szeretetével.
Akkor ott meg fogjuk érteni a Szívet, Jézus Szívét, akkor ott látni fogjuk, látni úgy, amint van.
És ha ma ünnepelni akarjuk Jézus Szívét, akkor ma is lélekben fel kell emelkednünk az Égbe, akkor ma is lélekben be kell lépnünk Isten bensőjébe, és szemlélnünk kell a titokzatos Szeretetet.
Mert csak ebben a Szeretetben, ebben a lángoló Tűzben érthetjük meg Jézus Szívét.
Jézus Szíve mennyei Szív.
Amikor Jézus a kereszten függött és kiontotta drága Vérét értünk, amikor a kereszten Jézus megnyitotta az Ő Szívét nekünk, akkor Ő ott volt az Égben. 
Az Atya akaratában volt eggyé simulva az Atyával, a végtelen, örök Szeretettel, akkor Ő egy volt azzal a lobogó Tűzzel, aki a Szentlélek.
És Isten egységében dobbant meg Jézus Szíve érettünk a kereszten.
Jézus Szíve a kereszten mennyei Szív.
És Jézus Szíve itt van a földön, mert a Kereszt belegyökerezett ebbe a földbe.
A föld pedig mi vagyunk, mégpedig a mi bűnös világunk.
A föld az a sötétség, amely beborította a mi lelkünket.
Mert akkor, amikor Istennek engedetlenek voltunk, amikor szembeszegültünk Istennel, amikor gyűlöltük Őt a bűnben, akkor a Kereszt itt állt ebben a rettentő tengerben, a világ bűnébe gyökerezett bele. És ebbe a rettentő tengerbe omlott Jézus Szívének drága Vére.
Ebben a rettentő tengerben, az ember bűnében áll rendületlenül Krisztus keresztje.
(Stat crux, dum volvitur orbis)
Jézus Szívét akkor tudjuk megérteni, ha megértjük a bűnt.
Jézus Szívét akkor tudjuk megérteni, ha megértjük a világot, önmagunk világát, mert Jézus Szíve hozzánk jött el, az elveszett juhokhoz.
Jézus Szíve bennünket keresett, amíg meg nem talált, és szeretett bennünket, az elveszetteket, a bűnösöket, és érettünk adta oda önmagát, érettünk ontotta ki drága Vérét.
Íme kedves hívek, Jézus Szívét ünnepelni az Égre kell felnézni.
Látni kell Isten benső, titokzatos szeretetét, mert Jézus Szíve mennyei Szív.
És Jézus Szívét megérteni, a bűn sötétjébe kell beletekinteni, mert Jézus Szíve a kereszten ebben a sötétben felragyogott Világosság.
Ezzel a sötéttel, az ember bűnével érezett együtt Ő, és ezt vette Ő magára.
Amikor Jézus Szívét ünnepeljük, járuljunk a Kereszt elé, mert Jézus Szíve a Kereszt Szíve.
S amikor a Kereszt előtt állunk, emeljük föl tekintetünket az Égre, szemléljük Isten Örök Szeretetét, mert Jézus Szíve mennyei Szív.
És amikor a Kereszt előtt állunk, akkor tekintsünk bele abba a sötét tengerbe, ami a világ bűne, mert Jézus Szíve bennünket szerető Szív.
Ámen.

2022. június 24.

Takács Gyula plébános atya