Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szentségimádás pap- és diakónusszentelés előestején

dsc-84312022. június 24-én, pénteken a pap- és diakónusszentelés előestéjén, Szentségimádásra gyűltek össze az egyházmegye kispapjai, hozzátartozóik, Dr. Székely János megyéspüspök, Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, Császár István általános helynök és más lelkiatyák imáival kísérve, hogy Rácz Ágoston diakónus, Bodorkós Áron, Kichnopf Gergely, Szántó Adrián és Vígh Balázs Zsolt leendő diákónusok, az Oltáriszentségben jelenlévő Úr elé hozzák imáikat.

Az öröm és hála szavai mellett, feltörtek a szentelendők lelkéből a kérések is, amellyel fohászkodtak az Úrhoz a megkapott kegyelmekért, és a hivatás útján történő megtartásért.

A Szentségimádás végén, letették Püspökük és a hívek jelenlétében esküjüket, melyet aláírásukkal megerősítettek és János püspök atya is ellenjegyzett.

Az imádságot ének- és zenekíséretükkel a Kármel zenekar tette még felemelőbbé.