Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

A papság szíve a szeretet - Pap-és diakónusszentelés a Székesegyházban

papszenteles-192022. június 25-én Rácz Ágostont áldozópappá, Bodorkós Áron, Kirchknopf Gergely, Szántó Adrián és Vigh Balázs papnövendékeket pedig diakónussá szentelte a szombathelyi Székesegyházban dr. Székely János megyéspüspök, akinek szentbeszédét meghallgathatják ide kattintva. A szentmise visszanézhető egyházmegyénk Youtube csatornáján, ide kattintva. 

2022. június 25-én Rácz Ágostont áldozópappá, Bodorkós Áron, Kirchknopf Gergely, Szántó Adrián és Vigh Balázs papnövendékeket pedig diakónussá szentelte a szombathelyi Székesegyházban dr. Székely János megyéspüspök. Egyben köszönötte az idei évben pappá szentelésének 65 éves évfordulóját ünneplő Bajner István, Brenner József, dr. Gyürki László, Pavlics István, Szabó Alajos,  Sámbokréthy Péter atyákat, az aranymisés Rátkai Imre atyát és az ezüstmisés Szalai Attila atyát. Egyúttal megemlékezett a közelmúltban elhunyt Geosits István atyáról, aki pappá szentelésének 70 éves évfordulóját ünnepelte volna, valamint dr. Horváth Lajos atyáról, aki pappá szentelésének 65 éves évfordulójának megünneplésére készült. 

A szentleckében a Szeretethimnuszt hallhattuk, míg Szent János evangéliumából a szőlőtőről és a szőlővesszőről szóló szakasz hangzott el. Mindkettőt a szentelendők választották. 

A szentelés szertartása a jelöltek bemutatásával, a jelöltek kiválasztásával kezdődött. Császár István általános helynök a hagyományoknak megfelelően kérte a megyéspüspöktől a pappá és diakónussá szenteléseket, akiket méltónak találtak az áldozópapság és a szerpapság rendjére. 

Szentbeszédében Székely János a szeretethimnuszról azt mondta: ezt bár gyakran esküvőkön halljuk, de a Bibliában a himnusznak egy tágabb értelmezése is van. Nem csak a férj és feleség szeretetére vonatkozik, hanem arra a leghatalmasabb ajándékra amit Isten adni akar az Egyháznak, az embernek. Arra az ajándékra ami hatalmasabb mint a prófétálás, a nyelvek, a hegyeket mozgató hit: a szeretet ajándékának megéneklése. Az az ajándék ami kell, hogy az Egyház szívét betöltse, ami kell, hogy egészen sajátosan a pap életének a szíve is legyen. A papság szíve, legmélyebb titka a szeretet titka: Isten és ember szeretet. A papságra való meghívás egy szeretetből jövő hívás, amit Isten végtelen szeretettel ad. A szeretet kalandjára hív. A hívásra kimondott igen, szeretetből kimondott igen. Szeressétek az Istent egész szívetekből, minden erőtökből,  egész lelketekből, járjatok szüntelenül az Ő fényességében, Ő töltse be az életeteket, mondta Székely János, hozzátéve: éljétek a szeretet nagy titkát. Ne ijedjetek meg attól, hogyha ennek a szeretetnek ára van. Az életben minden értékes dolognak ára van. Jézus is azt mondta: aki követni akar engem, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem. 

Az evangéliumhoz kapcsolódva Székely János kiemelte: amikor Jézus Isten országáról mint szőlőskertről beszél akkor nem csak egyszerűen munkásokat akart hívni. Amikor az Isten meghívott Benneteket, akkor nem a szolgálatot várja el, a sok-sok tevékenységet, hanem elsősorban Titeket. Szeretetből hívott meg Benneteket, barátjának választott Titeket. Arra hív, hogy egy legyetek Ővele, ahogy a szőlővessző is egy a szőlőtővel. Majd mindekinek a választott jelmondatához fűzött egy-egy gondolatot. Ágoston jelmondata: "Minden ami él dicsérje az Urat! Erre vagyunk teremtve, hogy rátaláljunk, az ő fényességében járjunk". Kívánjuk, hogy éld át gyakran, hogy Őt dicséred, érte élsz. Áron választott mondata: "Vegyétek szemügyre a régi utakat, azon járjatok, akkor megtaláljátok lelketek nyugalmát." Keresd a szent elődeink által bejárt utakat. Legyél az imádság embere, Isten barátja, aki másokat is közel tud őhozzá vezetni. Gergely választott mondata: "Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatára." Légy mindig ennek az ingyenesen adott, felemelő, ujjáteremtő kegyelemnek a boldog befogadója, hirdetője, közvetítője. Adrián választott mondata: "Barátaimnak mondalak titket." Az a Jézus választott ki aki az életed és napjaid minden pillanatában jelen van. Aki mindig a jót, a kincset látja Bennünk. Légy barátja és vonz be ebbe a barátságba minél több embert. Balázs választott mondata: "Minden gondotokkal forduljatok Hozzá, mert neki gondja van rátok." Istennek végtelenül fontosak vagyunk, ismeri az örömeinket, fájdalmainkat és jobban szeret minket mint mi saját magunkat. Legyél ennek a gondoskodó szeretetnek a megélője és legyél gondoskodó pásztor, aki ismeri a rábízottakat, közel van hozzájuk. 

A szertartás folytatásaként Székely János kérdéseket tett fel a jelölteknek, hogy a hívek előtt erősítsék meg szándékuk komolyságát. Majd a kézrátétele és felszentelő imája által kérte a Szentlelket a szentelendők életére. Az imádság után a paptársak liturgikus öltözékbe öltöztetették a diakónusokat, majd az evangéliumoskönyv ünnepélyes átadása következett. Ezt követte Rácz Ágoston áldozópappá szentelése. A papság áldása, valamint a stóla és a miseruha felvétele után kezeinek krizmával való megkenése következett. Majd megkapta az Eucharisztia bemutatásához szánt adományokat. 

A szentelés szertartása után Rácz Ágoston együtt mutatta be a legszentebb áldozatot főpásztorával, valamint Fekete Szabolcs Benedek segédpüspökkel és a jelen lévő papsággal.

A szentmise végén hálaadó imádság hangzott el, melyben Szent Márton püspök és Boldog Brenner János közbenjárását kérték, majd újmisés áldással zárult az ünnep. 


Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják egyházmegyénk honlapján. A szentmise visszanézhető egyházmegyénk Youtube csatornáján.