Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Te Deum és diplomaosztó a Brenner János Hittudományi Főiskolán

dsc-9349Diplomaosztó ünnepséggel egybekötött hálaadó Te Deum szentmisére gyűltek össze a BJHF Szombathelyi Képzési Központjának hallgatói és családtagjaik 2022. június 30-án délután a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban.

A szentmise főcelebránsa Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök atya volt, aki szentbeszédében párhuzamot vont a béna csodás - emberek számára már-már hihetetlen – gyógyulása és a hétköznapokban lehetetlen helyzetbe kerülő emberek, hallgatók reakciói között. A lehetetlennek tűnő kihívásokat csak Istenre támaszkodva, vele együtt tudjuk megoldani – mondta püspök atya.

A szentmise végén felcsendültek a Te Deum csodás hangjai, hálát adva az ebben a tanévben kapott összes kegyelemért, ajándékért.

A Szombathelyi Képzési Központban június 24-én 17 hallgató tett sikeres záróvizsgát a Vizsgabizottság előtt: 1 katekéta-lelkipásztori munkatárs, 6 hittanár-nevelőtanár és 10 hitoktató mentor. Az ő diplomáik ill. igazolásaik átadására a mise után került sor. Az okleveleket Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök atya és Dr. Reisner Ferenc atya, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora adta át a hallgatóknak. 

Szabolcs püspök atya szentbeszéde IDE kattintva meghallgatható!