Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Jézus a Szív embere - búcsúi szentmise Kőszegen

065Jézus Szentséges Szívének ünnepén Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek volt a búcsúi szentmise főcelebránsa Kőszegen. Érsek atya 1973 és 1976 között volt Kőszegen káplán, s ezt követően ment Párizsba tanulmányainak folytatására.

Jézus Szíve ünnep KőszegenDr. Perger Gyula plébános a szentmise kezdetén kiemelte: „Érsek atya Egyházmegyénkben 1967-től papszenteléstől tevékenykedett egészen 1995-ig amikor egri segédpüspökké, majd 2 év múlva veszprémi érsekké nevezték ki. Érsek atya Egyházmegyénkben volt káplán és hitoktató, majd pedig püspöki szertartó, szentszéki jegyző, püspöki titkár és irodaigazgató. Mindegyik beosztásában nagy hivatástudat, lelkiismeretesség, fáradhatatlan buzgóság és magas színvonalú munkavégzés jellemezte. Mindenütt, ahol csak munkálkodott szeretettel vették igénybe és örömmel fogadták az Ő szolgálatát. Ennek magyarázata az Ő közvetlensége és szerénysége, amelyet püspöki szolgálata idején is megőrzött.”

Jézus Szíve ünnep KőszegenÉrsek atya szentbeszédében Jézusról, mint a szív emberéről szólt, akitől a szelídség és alázatosság erényét megtanulhatjuk. Jézus Krisztus ábrázolásaival kapcsolatban elmondta, voltak idők, mikor a tanító Krisztus-kép volt a népszerűbb, volt, amikor a Jó Pásztor, aki tereli és vállára veszi az eltévedt bárányt. Majd a Pantokrátor, a hatalmas, világot teremtő és ítélő Krisztus, és volt, amikor a szenvedő Krisztus a töviskoronával és a kereszttel volt az elterjedtebb ábrázolás. A 17. század, Alacoque Szent Margit Mária óta a legelterjedtebb Jézus-ábrázolás a Jézus, akinek szíve van – fogalmazott a főpásztor a szentbeszédében. Manapság – már csupán a televíziós műsorok révén is – nagyon hódít az a stílus, amikor valaki mindenféle szívfájdalom nélkül képes más embereket lemészárolni. Éppen ezért az a Jézus, akinek szíve van, ma is rendkívül aktuális, és erősen kapcsolódik az Oltáriszentség tiszteletéhez, imádásához is.

Jézus Szíve ünnep KőszegenÉrsek atya kiemelte, hogy Jézus Alacoque Szent Margit Mária látomásában is megmutatta szívét, s azt mondta neki, hogy itt van a szív, amely annyira szereti az emberiséget, és ami nem kap mást, csak hálátlanságot és közönyt. Arra kéri Margitot, vigye el az emberekhez a hírt, hogy Istennek szíve van. Annyira hálás vagyok, hogy katolikusként élhetünk, és szerető Mennyei Atyánk van, akinek van szíve, és ez tele van szeretettel és irgalommal. Éppen ezért mondja Alacoque Szent Margitnak, hogy akarom, hogy jöjjenek az emberek az én irgalmas szívemhez, ami kész a megbocsátásra. Éppen ezért ajánlja fel, hogy ha valaki kilenc hónapon át, minden hónap első péntekén elvégzi a szentgyónását és szentáldozáshoz járul, az nem hal meg szentségek nélkül, azaz megváltja a jegyét a mennyországba, ahol Isten végtelen irgalma veszi majd körül.

Jézus Szíve ünnep KőszegenA szentmisét a hagyományos Jézus Szíve körmenet követte a templom búcsúnapján, amelyen a kőszegi fúvósok működtek közre Szilágyi Miklós karnagy vezetésével.

A szentmisén koncelebrált Brenner József nagyprépost, ny. püspöki helynők, valamint Szabó Alajos verbita atya, akik nemrégiben ünnepelték pappá szentelésük 65. évfordulóját. Juhos Ferenc verbita atya, Vas Csaba és Gombos Tibor Bálint atyák is csatlakoztak a közös imádsághoz.

 

Szöveg: Horváth Bálint – Fotó: Baán Zoltán