Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Vasmise és búcsúzás Horvátnádalján

dsc-0658Vasárnap volt a horvátnádaljai templom Szentségimádási napja. Ezt a napot különlegessé tette,hogy vasmisével zárult. Dr. Gyürki László kanonok, pápai prelátus mutatta be vasmiséjét az összegyűlt híveknek, akiknek az utóbbi 15 évben lelkipásztora volt, egyben a szentmise végén el is búcsúzott szeretett híveitől.

Erre a szép és egyben ritka alkalomra, megtelt a horvátnádaljai templom. Ez az örömünnep Gyürki atya búcsúzása is volt a templomtól, a falutól és a hívektől.

A szentmise elején Geosics László egyházközségi elnök köszöntötte az ünneplő lelkipásztort. Elmondta, hogy a templom 280 éves történetében még vasmisére nem volt példa. Erre a jubileumra ünneplőbe öltözött a szív, tele van örömmel és hálaadással, hogy Isten kegyelme hatvanöt éven át kísérte életútját. Ez az ünnep az emlékezésről, a hűségről, a kitartásról, köszönetről, hálaadásról szól. Mindig hű maradt kanonok úr jelmondatához. 1986 óta nyugdíjazásáig volt Körmend plébánosa, néhány évvel később megkapta Horvátnádalját fíliaként.

A híveket Krisztus ügyének akarta megnyerni, Istenhez kapcsolni, ehhez megfelelő helyek és körülmények kellettek. Ezért épített, felújított, szépített. Horvátnádalján a templomkertben kialakította a házaspárok útját, a szentéletű hitvallókat, vértanúkat ábrázoló alkotásokat helyezett el. Kanonok úr életrajzi könyvének utószavában ezt írja: „ elmondhatom, hogy nagyon szép, megelégedett életem volt. A sok-sok nehézség ellenére mindig pap lehettem bárhol is voltam. Papi szolgálatomban mindig örömet találtam., ebben a munkában sohasem fáradtam el.

Végül az egyházközségi elnök megköszönte a nádaljai hívek nevében a hatvanöt év utolsó tizenöt évét, amikor csak értük fáradozott és imádkozott Gyürki atya.

Geosics László köszöntése után V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő személyeshangú köszöntőjét mondta el a vasmisés atyának, aki gyermekkorában hitoktatója volt.

A köszöntők IDE kattintva visszahallgathatók.

Császár István a vasmise szónoka így kezdte beszédét: Jézus az utolsó vacsorán alapította meg az Oltáriszentséget. Nincs Eucharisztia papsag nélkül. Hálát adunk, hogy Gyürki atya 15 évig ennek a közösségnek volt lelkipásztora. Tíz társával térdelt 65 évvel ezelőtt szentelő püspöke előtt. Töretlen elszántsággal hű maradt jelmondatához „Mindent az evangéliumért teszek, hogy abban részem legyen”. Sokat tett az evangéliumért. Kanonok úr folyamatosan képezte magát, szentírásból doktorált, római tanulmányokat is folytatott. De nem tartotta meg magának, sok helyen tanított, hallgatóival megszerettette a szentírást, főleg az ószövetséget. Sokszor tartott előadásokat, többek között az ötödik evangéliumról is, a szentföldről. Minden hétköznapi szentmisén is prédikált, a szentírásról. Készített egy beosztást is, ami alapján 2 év alatt el lehet olvasni a teljes szentírást. Fontosnak tartotta, hogy Batthyány-Strattmann László és Brenner János szenttéavatásának ügyében munkálkodjon. Nagy gondot forditott arra, hogy a szentek tiszteletét a hívek elé tárja. Pál apostol evangéliumért végzett buzgólkodását magáévá tette. Azon munkálkodott amit lehet teljes erejével az evangéliumért tegyen. Jézus maga az evangélium az örömhír. Őérte tett/tesz mindent kanonok úr, hogy mindenki részesüljön belőle. A megváltás a világ legnagyobb örömhíre. Isten a szívünkbe írta az evangéliumot. Akkor is megmaradunk Isten szeretetében ha nehézségek vannak az életünkben. Jöjj kövess engem emberhalász leszel, menjetek az egész világra, hirdessétek az evangéliumot...

Nehéz időkben kötelezte magát a papi hivatás mellett, de nem tudta eltántorítani ez sem küldetésétől. Tudta, hogy Jézus hű ígéreteihez. Azokat akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom őket mennyei Atyám előtt.
A kereszthordozásból is kivette részét. Többször mondta már háromszor meg kellett volna halnia. De mindig követte az Úr hívását.
A szentmise végén Gyürki László atya köszönetet mondott a híveknek, Császár István helynök atyának, Kiss László esperes-plébános atyának, akik nem adták fel, és előkészítették, kísérték és vezették a vasmise bemutatásában.

Záróáldásként vasmisés áldásban részesítette a jubiláns lelkipásztor a résztvevőket! 

Dr. Gyürki László kanonok úr búcsúbeszéde IDE kattintva meghallgatható.