Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

A Ferences Család Királynőjének Ikonja Szombathelyen

ikon-vasarnapA szombathelyi ferences közösség örömére július 11-19. között Szombathelyen fogadták a Ferences Család Királynőjének Ikont. Személyes hangvételű beszámoló az ikon szombathelyi napjairól. 

ofs-ikonA múlt heti hírlevél ismertette az „IKON” megérkezését, fogadtatását és a program szerinti eseményeket hétfőtől szerdáig. Csütörtöktől folytatódtak a Szűzanya és Szent Fia ikonja előtti köszöntések, imádságok.

A csütörtöki nap hódolatát emelte az egész napos szentségimádás is. A 9 órai szentmiséket Ferenc atya celebrálta, aki a szombathelyi Szent Bonaventura Világi Rend asszisztense is. Homíliáiban Szent Ferenc, Szent Klára, Szent Antal, Szent Erzsébet, Szent Bonaventura ferences szentekről elmélkedett.

A szombati nap külön is emlékezetes marad, mivel a szentmise keretében Lászlóné Erzsike, a ferences világi rend tagja örök fogadalmat tett. Nagy örömünkre a vasárnapi ünnepi szentmisét Berhidai Piusz OFM, a rend elöljárója celebrálta. Homíliájában Jézus Mártánál és Máriánál való látogatását párhuzamba helyezte az olvasmányban felolvasott vizitációval, Ábrahámnál. Mária a jobbik részt vállalta, a csendes szemlélődést. Nekünk is ez a feladatunk.

ikon0718-sotonyiak-2Hétfőn a szentmise után az ikervári és a sótonyi csoport köszöntötte a Ferences Család Királynője ikont András atya közreműködésével. A keddi napot is, mint minden nap a Boldogságos Szűz Mária hét örömének rózsafüzérével kezdtük. Az utolsó titok után 2 Üdvözlégyet imádkoztunk, mert a hagyomány szerint a Szűzanya 72 évig élt, így tisztelgünk életének minden évéért.

Tisztelettel és szeretettel búcsúztunk az ikontól, hogy utolsó magyarországi „állomáshelyére”, Esztergomba vigyük, ahol az országos káptalan (Világi Rend) résztvevői is találkozhatnak vele. A Jóisten áldása kísérje útján az IKON-t!

Szöveg: Takácsné Irma