Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Énekszóval dicsérni Istent - Kántortalálkozót tarottak Szombathelyen

 kantortalalkozo-17A nyári szünetet kihasználva újra találkozóra, tapasztalatcserére, tanulásra gyűltek össze egyházmegyénk és távolabbi egyházmegyék kántorai Szombathelyen augusztus 12-én. A Martineum Felnőttképző Akadémia adott otthont a szakmai napnak, amelynek főelőadója idén Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, a PPKE BTK Történettudományi Intézet habilitált docense, a Történelemelméleti Tanszék vezetője, az LFZE Népzene Tanszék óraadó tanára volt. 

kantortalalkozo-5Rövid köszöntőjében Székely János megyéspüspök kiemelte: a kántori szolgálat misszió. A kántor nem csak az énekeket vezeti, hanem apostoli küldetése is van. A kántornak a szívét, hitét, lelkék érzik a hívek a szentmiséken az énekeken, orgonajátékon keresztül. Kiemelte: a Bibliában sok helyen lehet olvasni arról, hogy a szent énekeknek mennyire fontosak voltak az emberek számára. Így pl. Dávid királynak, aki énekelt, táncolt amikor a Frigyládát Jeruzsálembe viszik. De Jézus életében is megtaláljuk a zenét, pl. amikor az utolsó vacsora után a tanítványokkal húsvéti zsoltárokat énekeltek miközben a Getszemáni-kertbe mentek. A régi énekek szövegein át hallgatjuk, érezzük őseink mél hitét. Ezért is kincsek a régi énekek, mondta Székely János, akivel rögtönzött kerekasztalbeszélgetést  is folytattak a megjelentek.

kantortalalkozo-3Inzsöl Richárd atya pl. egy nagyon aktuális, sok plébániát érintő problémát vetett fel, amikor arról beszélt, hogy nincs elég kántor. Megoldásként nem csak az vetődött fel, hogy az egyházmegyében szolgáló kántorokról információkkal látják el a plébánosokat, vagy az egyházmegye honlapja is segíti az információ áramlást, hanem a kántorképzés esetleges átalakítása, a fiatalok megszólítása, kiválasztása, a jóhangú, zenei tudással rendelkező, de nem kántor végzettségű hívek bevonása a liturgia zenei szolgálatának vezetésébe is felmerült.

kantortalalkozo-6Medgyesy S. Norbert előadásában kitért rá: a gyűjtésekből megállapítható, hogy több évszázaddal korábban a községekben a kántoroknak rendkívül fontos szerepük volt.  A szentírási történeteket, a szentek életét népénekek formájában őrizték és adták tovább, ezek alapján tanították a hittant, a különböző tantárgyakat és vezették az énekeket a falvakban. A latin himnuszoknak, szövegeknek megvolt a magyar változata, amelyek versszakaiban, szavaiban megőrizték a mély teológiai mondanivalót. Rávilágított arra, hogy sok faluban előéneklők is szolgáltak, akik bár alig vagy egyátalán nem jártak iskolába, mégis hatalmas népének tudásanyaggal rendelkeztek. Ezek egy részét sikerült megmenteni, lejegyezni, felvenni. Ennek is köszönhetően egyházmegyénkben elindult egy folyamat, amelynek részeként a Vas és Zala megyében gyűjtött, az egyházi évhez kapcsolódó népénekekből egy gyűjtemény jelenik majd meg. Ezt jól használhatják majd a kántorok is az istentiszteleteken, és ezzel újrataníthatják őseink énekeit, mondta Medgyesy Norbert.

Javaslatot tett arra, hogy a szentmisék előtt a kántorok – a vasi és zalai népénekeket is felhasználva – tartsanak rövid próbákat a hívekkel, elmagyarázva mit és miért énekelnek. Emellett az előénekesei szolgálat újbóli bevezetésére tett javaslatot, azokon a helyeken ahol nincs kántor, nincs zenei szolgálat, viszont van/vannak akik szeretnek, mernek énekelni. Így a közösség újból megtapasztalhatja az éneklés szépségét, és bekapcsolódhatnak az előénekesek után az énekekbe. 

 A népénekeket hallva kialakul egy érzelmi kötődés a hívekben, miközben teológiai tudást kapnak és zenei értékekkel is gazdagodnak, mondta Medgyesy S. Norbert.