Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Vas Megye Díszpolgára címet adományoztak Brenner József atyának

20220818115025-csg-6615Ünnepi ülést tartott a Vas Megyei Közgyűlés, amelyen a legmagasabb megyei kitüntetés, a „Vas Megye Díszpolgára” elismerő cím is átadásra került. Az idei év kitüntetettje Brenner József szentszéki bíró, borhi címzetes apát, egyházmegyei spirituális és Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan nagyprépostja. (www.vasmegye.hu)

Brenner József nagyprépost mélyen vallásos környezetben nőtt fel, életszemléletét a keresztény gondolkodás határozta meg. Neveltetése révén már fiatalon az egyház felé fordult és annak szolgálatát választotta hivatásaként. 1957. június 23-án szentelték pappá.

Szolgálatát Bagodvitenyéden kezdte meg, ezután Lentibe és Vasvárra került. Harminc évig a szaléziaknál szolgált, majd a rendszerváltáskor saját plébániát kapott: Táplánszentkeresztre, majd Kámonba került – ekkor általános helynöki feladatokat is ellátott. Nyugdíjba vonulását követően egyházmegyei, majd szemináriumi spirituális lett. 2020-ban pápai jóváhagyással az irgalmasság misszionáriusának nevezték ki a Szombathelyi Egyházmegyében.

Olyan korban indult el pályáján, amikor sokan nem merték vállalni hitüket, megrendültek abban, vagy egyenesen szembe szálltak a hittel és a hitüket gyakorlókkal. A család 1957-ben egy személyes tragédia – testvére meggyilkolása – révén közvetlenül szenvedte el a vallásellenesség megnyilvánulásait. Brenner József mégis szilárdan kitartott hite mellett.

Egyházi pályája kezdeti több, mint 30 évében mellőzöttsége, a hatalom folyamatos ellenőrzése ellenére kitartóan dolgozott azon, hogy testvére vértanúságának nyilvánosságot adjon. A rendszerváltozás idejére az ő állhatatos munkája eredményeképp lehetett Brenner János boldoggá avatási aktáit gyorsan, minden tudományos bírálatot kiálló minőségben összeállítani és Rómába eljuttatni, az eljárást a beteljesülésig vinni.

Életével, nehéz körülmények között is rendíthetetlen papi hivatásgyakorlásával és vértanú fivére emlékének átmentésével a megye hitbéli közösségének érdekében jelentős eredményt hozó munkát végzett. Munkásságával Vas Megye jó hírnevét országhatárokon túl is elvitte, öregbítette. 2022. június 19-én ünnepelte a szombathelyi Székesegyházban bemutatott hálaadó vasmise keretében pappá szentelésének 65. évfordulóját.

 

Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe