Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

30 éve szentelték újra a rönöki Szent Imre-templomot

30-eves-templomevfordulo-ronokon-23-of-2330 éve, 1992. szeptember 20-án szentelte újra dr. Konkoly István szombathelyi megyéspüspök és Dr. Stefan László eisenstadti megyéspüspök a rönöki Szent Imre-templomot. Az évfordulón a két egyházmegye jelenlegi vezetője dr. Székely János és Ägidius J. Zsifkovics mutatott be szentmisét a magyar, osztrák és horvát hívek jelenlétében. 

30-eves-templomevfordulo-ronokon-12-of-23Már az Árpád-korban állt ezen a helyen templom, melyet Szent Imre tiszteletére szenteltek. A jelenlegi templom alapkövét 1902. november 9-én rakták le, majd két évvel később, 1904. pünkösdjén szentelték fel. A világháború után egészen 1951. decemberéig imádkozhattak itt a hívek, majd az épület magára maradt, megkezdődött a pusztulása és szándékos pusztítása. A templomot tönkretették, meggyalázták és kifosztották. A nyolcvanas évek elején Burgeland népe nem nézte tovább tétlenül a határtól néhány méterre lévő templom pusztulását. Megalakult egy bizottság: "MENTSÉTEK MEG A SZENT IMRE TEMPLOMOT!" jelszóval. 1986-ban kezdődtek az első tárgyalások a hatóságokkal. Osztrák és magyar hívek együtt imádkoztak, hogy újra épüljön fel a rönöki templom Isten dicsőségére. 1990-ben létrejött egy megállapodás az Osztrák Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság, valamint az egyházi megegyezés az eisenstadti és a szombathelyi püspökség között a templom újjáépítésére és az újbóli istentiszteletek tartására. A kivitelezés végrehajtására az eisenstadti és a szombathelyi püspökség építési bizottságának tagjai kaptak megbízást. 1990 szeptemberében kezdődtek a munkák. A torony keresztjét II. János Pál pápa első magyarországi látogatása alkalmából, 1991. augusztus 19-én, a szombathelyi repülőtéren tartott szentmiséjén áldotta meg. Ezt a keresztet Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, 1991. szeptember 14-én, helyezték fel a torony sisakjára. Az újjáépített Szent Imre-templom felszentelésére 1992. szeptember 20-án került sor. (www.bucsujaras.hu)

30-eves-templomevfordulo-ronokon-15-of-23Az évfordulón újra együtt imádkoztak a magyar, osztrák és horvát hívek a határmenti templomban, hálát adva a felújításért, az összefogásért. Szentbeszédében Székely János megyéspüspök kiemelte: a templom átélte Krisztus sorsát: átélte az ő szenvedését, megaláztatását, meggyalázását. És átélte az ő megdicsőülését, győzelmét is. Felidézte a templom 1951 utáni pusztulását, az 1970-es évekbeli határozatot a templom lebontásáról, valamint a burgenlandi hívek imádságát, összefogását a templomért ami elvezetett az 1992-es újraszentelésre. Országhatárokon áll a templom, egy megsebzett helyen. Azt hirdeti, hogy igazi béke, gyógyulás az emberiség bajaira csak odaföntről érkezhet a hit által. Erre tanít a Biblia és az Egyházunk: a béke a szeretet és az igazságosság gyümölcse. A béke nem csak annyit jelent, hogy éppen nincs háború, hanem hogy az emberek szíve tele van emberséggel, önmérséklettel, igazságossággal. Akkor lesz igazi béke a világban ha az emberiség igazságos határokat húz a nemzetek között. Ha tiszteletben tartják a nemzetek jogait. Ha a javakat megtanuljuk igazságosan elosztani.

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják itt. 

30-eves-templomevfordulo-ronokon-17-of-23A szentmisében Székely János és Ägidius J. Zsifkovics közösen imádkoztak a békéért a templom Mária-szobra előtt, kérve a Szűzanya közbenjárását. A szentmise végén Ägidius J. Zsifkovics eisenstadti megyéspüspök köszönetét fejezte ki Elfriede Jaindl asszonynak és Takács Gyula atyának a templomért végzett áldozatos és fáradhatatlan munkájukért.