Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Családi nap Nagykutason

img-20220918-154310A Nagykutasi Plébánia az idei évben is csatlakozott az Ars Sacra programsorozathoz. Ennek keretében szeptember 18-án a nagykutasi templomban Árvai József, a zalaegerszegi zsidó hitközség képviselője, Zsugyel Kornél evangélikus lelkész, Kinde Zsófia református segédlelkész, valamint Gyöngyös Balázs katolikus plébános osztották meg a szeretettel kapcsolatos gondolataikat a megjelent hívekkel. Az egyes elmélkedések között Kovács Kata, a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar karnagya, a különböző vallásokhoz kapcsolódó énekeket adott elő. A szentélyben, illetve a templom bejáratánál levő vitrinekben lehetett megtekinteni a felekezetek képviselői által hozott, a saját vallásukra jellemző tárgyakat. A templom falára a gyerekek által erre az alkalomra készített rajzokat függesztettek ki, az előadások után az ifjú alkotók ajándékban részesültek.

A 15 órakor kezdődő szentmisére elfogadta a meghívást az 50 éves papi jubileumátimg-20220918-162419 ünneplő Rátkai Imre atya, korábbi nagykutasi lelkipásztor, akit testvére, Rátkai László atya is elkísért. A szertartás elején a hívek nevében Nagy Róbert köszöntötte az aranymisés atyát, megköszönve a hosszú évek szolgálatát.

Szentbeszédében Imre atya hálával emlékezett vissza az elmúlt 50 évre, szolgálati helyeire és az ott eltöltött időre: 1972-ben szentelték pappá, hivatását Vasváron kezdte, majd 1976-tól 1981-ig Nagykutason volt lelkész. 1981-ben visszaszólították Vas megyébe, Egyházashetyére, ahonnan 1987-ben az ölbői plébániára került. 2012-ben helyezték Egyházasrádócra, jelenleg is ott lát el szolgálatot.

Elmondta, hogy ennyi idő távlatából visszaemlékezve nem az kerül előtérbe, hogy mit kapott az évek során, hanem az, hogy mit tudott adni. A legfontosabb a jelenlét, mind az Isten, mind a hívek számára. Mindenkinek van feladata, papként ilyen többek között a tanítás, a szentségek kiszolgáltatása, betegek látogatása. Jelen kell lenni hűséggel, ragaszkodással. Sokszor nehéz ezt megvalósítani, hiszen a pap is ember. Ahogy minden ember szívében, a lelkipásztoréban is ott gyökerezik a img-20220918-175413kapcsolattartás, nem csak a hívőkkel, hanem minden emberrel. Amikor azonban az Isten hív, nem fogad el megosztó szívet. Erről hallhattunk az Evangéliumban is: „Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” Ez nem kizárólag a papokra, hanem mindenkire vonatkozik. A Kivonulás könyvében is erről olvashatunk: „féltékeny Isten vagyok”, aki nem tűr meg maga mellett más Istent. Világiaktól gyakran hangzik el az a megállapítás, hogy a pap csak a templomban pap. Ezzel ellentétben a pap, ha leveszi papi öltözékét, és úgy mutatkozik, akkor is pap marad, hiszen a szívében és a lelkében is ott van az Isten. Emberi kapcsolataink nem szoríthatják vissza az Istennel való kapcsolatunkat. Szent Pál apostol mondja a korintusiakhoz írt levélben: „mindenkinek mindene lettem”. A szolgálatra mindig készen kell állni, és mindenki számára.

Elmélkedése végén kiemelte az imádság fontosságát, azt, hogy tudjunk imádkozni. Akkorimg-20220918-182913 az imádság gyümölcse a hit, a hit gyümölcse a szeretet, a szeretet gyümölcse pedig a szolgálat lesz.

A szentmise után dr. Sifter Rózsa főispán asszony, majd Vigh László országgyűlési képviselő mondták el ünnepi gondolataikat.

A délután a plébánia családi napjával folytatódott. 17 órakor a faluház udvarán Kárász Eszter színművésznő és társai, az Eszter-lánc mesezenekar lépett színpadra, amelyet Csanaki Attila zsonglőr bemutatója követett. A kicsiket a programok ideje alatt ugrálóvárral és kézműves foglalkozással várták.

A szervezők az esemény végén egy tál meleg étellel látták vendégül a megjelenteket.