Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Kereszténydemokrata válaszok az élet kérdéseire

Kereszténydemokrata estAz évekkel ezelőtt indult „Kereszténydemokrata estek” programsorozat keretében eredetileg csak a fővárosban tartottak rendezvényeket, a Pro Civitate Dei Egyesület kezdeményezésének köszönhetően azonban 2022 januárjától már vidéki állomások is bekapcsolódtak az eseményfolyamba. Szolnok, Nagykanizsa és Andocs után negyedik helyszínként 2022. november 9-én Szombathely, a Martineum Felnőttképző Akadémia adott otthont a közéleti beszélgetéssorozat újabb állomásának. A meghívott előadó ezúttal Dr. Simicskó István, a KDNP parlamenti képviselőcsoportjának vezetője volt.

Kereszténydemokrata estA megjelenteket Harangozó Bertalan, a KDNP Vas megyei szervezetének elnöke köszöntötte. A rendezvény céljaként határozta meg, hogy fórumot teremtsen a kereszténydemokrata gondolat népszerűsítésének és lehetőséget biztosítson a KDNP tagság és a szimpatizánsok találkozására, eszmecseréjére, egymás megerősítésére. A Kereszténydemokrata Néppárt egyik alapítóját, Kerkai Jenő jezsuita szerzetes alakját, aki az 1950-es években a kommunista rezsim üldöztetése nyomán 10 éves börtönbüntetést és kínzások sorát szenvedte el, példaképként állította a hallgatóság elé. Párhuzamot vonva megállapította, hogy annak idején az ateista pártállami diktatúra törekedett a kereszténydemokrata mozgalom és képviselői fizikai megsemmisítésére, napjainkban pedig globális szintű támadás alatt áll az eszme a médiafelületeken és gyakorta üldöztetést szenved a szólásszabadságra hivatkozók részéről.

Dr. Császár Zoltán, a Pro Civitate Dei Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte annak jelentőségét, hogy erre a rendezvényre Szombathelyen éppen akkor kerül sor, amikor a város nagy szülöttének, Szent Mártonnak az ünnepére készül, és jelképes üzenetet hordoz az is, hogy a Szentről elnevezett Martineum ad helyet a programnak.

Kereszténydemokrata estA művészi színvonalú zenei produkciót követően – Dr. Melega Miklós szombathelyi kereszténydemokrata önkormányzati képviselő kérdéseire válaszolva – Dr. Simicskó István felidézte, hogy bő 30 évvel ezelőtt, 30 éves korában, milyen indíttatás hatására lépett be a rendszerváltás után újjászerveződött Kereszténydemokrata Néppártba. Tanúságot tett arról, hogy a krisztusi tanítást, keresztény hitét követve milyen nehézségek közepette törekszik politikusként teljesíteni hivatását, a közjó szolgálatát. Klebelsberg Kunó egykori vallásügyi és közoktatási miniszter gondolatait idézve, miszerint „háromféle hazafiság van: szónokló, kesergő és alkotó hazaszeretet”, hitet tett ez utóbbi mellett, feladatként megjelölve minden közéleti szereplő számára az alkotást, értékteremtést, a haza javának előmozdítását.

Kereszténydemokrata estEzt követően – egykori honvédelmi miniszterként szerzett tapasztalataira és a hadtudományok doktoraként birtokolt ismereteire támaszkodva – részletesen elemezte az orosz-ukrán háború okait és szomorú következményeit. Hitet tett a fájdalmas testvérháború megszüntetésének azonnali szükségessége, illetve a béke mielőbbi megteremtésének fontossága mellett, kiemelve, hogy egyetlen háborúnak sincsenek valódi nyertesei. A nemzetközi geo- és biztonságpolitikai körülmények elemzése során kitért Magyarország helyzetének bemutatására, a honvédelmi minisztersége idején elindított Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési program eredményeinek értékelésére, valamint a fiatalok, a felnövekvő nemzedékek hazafias és sportos nevelésének fontosságára, a Honvéd Kadét Program céljainak ismertetésére.

Kereszténydemokrata estA hallgatóság kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy aggodalomra ad okot a vallásgyakorlás nyugat-európai visszaszorulása, a kereszténydemokrácia és az egyházak társadalmi befolyásvesztése. Hangsúlyozta, hogy az Uniós szerződések létrejöttük pillanattától kezdve egyenlőtlen, Magyarországra hátrányos viszonyokat teremtettek, s napjainkban további komoly gondot jelent a hazánknak járó pénzügyi források visszatartása és a jogállamisági eljárásokban megnyilvánuló nyomásgyakorlás. A magyar kormányzati intézkedések sorában az európai szinten példaértékű eredmények között említette a kereszténydemokrata elvek sikeres gyakorlatba ültetését a családpolitika, a családtámogatások és otthonteremtési kedvezmények területén.

Kereszténydemokrata estA rendezvényen elhangzottak azt bizonyították, hogy a kereszténydemokrácia az egyház társadalmi tanításának alapján állva – a baloldali-liberális-ateista ideológiával ellentétben képes emberi, erkölcsös, gyakorlatban is működőképes válaszokat adni az élet kérdéseire, az emberek problémáira.