Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

ORGANIKUS PEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS indul Szombathelyen!

plakat-opkepzesOrganikus pedagógia szakirányú továbbképzés indul Szombathelyen 2023 februárjában. Szakvezető: Uzsalyné Pécsi Rita PhD, neveléskutató, főiskolai tanár. A jelentkezési információkat közöljük. A plakát pdf-ben letölthető itt.  


Egy felekezetközi, keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára alapozó (de világnézeti szempontból ún. semleges környezetben is hatékony) pedagógiai szemléletmód


Képzési idő és forma: 2 félév, levelező, felnőttképzés
A jelentkezés feltétele: pedagógiai, bölcsészeti, orvosi és egészségtudományi vagy hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett diploma (aki
nem rendelkezik ilyen végzettséggel, az vendéghallgatóként vehet részt)


Képzési helyszín: Martineum Felnőttképzési Akadémia 9700 Szombathely, Karmelita u. 1.


A képzés önköltsége: 120 000 Ft/félév
Jelentkezési határidő: 2023. január 8.
Az akkreditált képzéssel szerezhető kreditek száma: 120 kredit
A képzés keresztfélévben, februárban indul megfelelő számú jelentkezés esetén, és az oktatás csak szombati napokat érint, félévenként 5-6 alkalommal.

A képzésről és a jelentkezésről bővebben:
https://avkf.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes >Organikus pedagógia>Jelentkezési felületen>a Képzés kiválasztása, újból>Organikus pedagógia
A továbbképzés elsősorban jelenléti alkalmakra épül.


Szakvezető: Uzsalyné Pécsi Rita PhD, neveléskutató, főiskolai tanár


Miért organikus?
A természetben tapasztalható élet növekedését tekinti mintának. Minden eljárásában ezt az elevenséget, az egész személyiség kiteljesedését szolgálja. Érzékelés-kapcsolatot tart a legfontosabb életfolyamatokkal, és ezekből kiindulva a szerves növekedés támogatja. Nem sürget, nem kényszerít, hanem a keretekkel és a vezetéssel is a belülről fakadó, saját tempójú kibontakozást gondozza.

Miért hatékony?
— korszerű, de nem korhoz ragadt;
— profetikus és zseniálisan egyszerű;
— tapasztalatokon nyugszik ÉS a legmodernebb kutatások eredményét ötvözi;
— szóhoz jutnak a nagy nevelők, a szentek és a Lélek egyaránt;
— szemléletmódot nyújt, az újkori élet új problémáira válaszol;
— az emberben lévő eredeti személyiséget formálja ki;
— világnézettől függetlenül eredményes, ugyanakkor mélyen keresztény gyökerű;
— hosszú távú nevelési célokat valósít meg, mégis itt és most elérhető eszköztárat kínál.
Hogyan hasznosítható ez a tudás?
— alapdiplomától függően bármely életkorú gyermekek, fiatalok, felnőttek intézményrendszeren belüli, illetve azon kívül történő oktatása-nevelése során;
— az érzelmi intelligenciát alkalmazó, az egész fejlődési folyamatot átfogó szakmai koncepciók kidolgozására;
— az organikus pedagógiai előadásokra épülő szemináriumok szervezésére, vezetésére;
— mentorálásra, a tartalmak lebontására a hétköznapi élet helyzeteire, tantestületben, iskolában, óvodában, szülői körben;
— rátermettség és elhivatottság esetén — megbízással — organikus pedagógiai előadások megtartására.


Kinek ajánljuk? Mindazoknak, akik szeretnék...
— a rájuk bízottak érzelmi intelligenciáját fejleszteni;
— J. Kentenich pedagógiai rendszerét — egy keresztény szellemiségű nevelést a gyakorlatban alkalmazni;
— a személyiséget az életkorral járó belső mozgásokra támaszkodva fejleszteni;
— a művészeti hatásmechanizmusokat a személyiség és a közösség fejlesztésében alkalmazni;
— szakmai programok, tananyagok és eljárások organikus szemléletű, érzelmi intelligencia központú továbbfejlesztését a saját szakterületükön mentorálni.

Szeretettel várjuk jelentkezését a képzésre, és kérjük, hogy kollégáinak,
barátainak is szóljon erről a különleges lehetőségről.
Teremtsünk oázisokat!
Alakítsuk át a magyar pedagógiai közgondolkodást a családjainkban és az intézményeinkben!