Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szinódusi találkozó idősekkel Zalaegerszegen

idosek-szinodusa-1-of-172023-ban is folytatódnak a szinódusi találkozók a Szombathelyi Egyházmegyében. Január 8-án az idősekkel imádkozott és folytatott megbeszélést Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök Zalaegerszegen. 

idosek-szinodusa-3-of-17Ferenc pápa kezdezményezésére 2021 decemberében egyházmegyénkben is megkezdődtek a szinódusi találkozók, segítve a 2023-as Püspöki Szinódus munkáját. Ahogy honlapunkon és a Martinus havilapunkban is többször beszámoltunk róla széles körben zajlottak a személyes találkozók, amelyek egyben jó alkalmat kínáltak a közös imádságban való elmélyülésre és a beszélgetésre is. Székely János megyéspüspök atya döntése nyomán a szinódusi találkozók tovább folytatódnak egyházmegyénkben. Az időseket január 8-án, a zalaegerszegi Mindszenty-iskola kápolnájába hívta találkozóra a Szombathelyi Egyházmegye. 

idosek-szinodusa-11-of-17A közös délután fontos részét képezték az imádságok és énekek, emellett részletek hangzottak el Ferenc pápa időseknek írt gondolataiból is.  Ruisz Jánosné tanúságtételét hallgathatták meg a megjelentek, aki elmondta: hálás a hitéért, amelyben számára gyönyörű élni. Az öregeket minden érdekli és mindenütt ott vannak, de a fiatalokat hiányolom, őket kell megfogni, mondta, egyben feladatot is adva a megjelenteknek: gondolkozzanak azon miként lehetne a fiatalabb generációt Krisztushoz vezetni. 

idosek-szinodusa-14-of-17Ercsényi Lajos mondta el gondolatait Jézus templomi bemutatásával kapcsolatban, ahol is rámutatott az agg Simeon és Anna prófétanő példájára. Mit tanulhatnak a fiatalok az öregektől? – tette fel a kérdést. Hitünket hitelesen hirdetni, ez lehet az öregkor üzenete, adta meg a választ.  

idosek-szinodusa-7-of-17Az imádság és elmélkedések után az idősek megfogalmazhatták gondolataikat, amelyek segíthetik az evangelizációt egyházmegyénkben. Értékként hangzott el a papjainkért végzett ima és személyes támogatás; fontosnak tartották az idősek, hogy hitelesek maradjanak a fiatalok szemében, mert ezzel is támogathatják őket az Istenhez vezető úton. De az idősek is tanulhatnak a fiataloktól, hangzott el a találkozón, méghozzá azt, hogy a fontos témákban meg kell szólalniuk. 

idosek-szinodusa-17-of-17Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök atya zárszavában elmondta: nem könnyű napjainkban értékeket átadni a fiatalabb generációnak, mert a korszellem ennek nem kedvez. De háláját fejezte ki mindazokért az erőfeszítésekért amelyeket az idősek tettek és tesznek hitükért és az Egyházért. A találkozón került sor az egyházmegye újonnan felállított Idősügyi Bizottsága jelenlévő tagjai részére megbízóleveleik átadására, köztük a napot koordináló dr. Marx Gyuláné részére. 

A szinódusi találkozók sora február 10-én az ifjúság számára szervezett találkozóval folytatódik egyházmegyénkben.