Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Vasárnapi gondolatok - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése Évközi 5. vasárnapon

evkozi-5-2023Az Évközi 5. vasárnapra rendelt szentírási szakaszok üzenetéről Takács Gyula csörötneki plébános osztja meg gondolatait. 


 

 

„Ha tanítványaim akartok lenni, jöjjetek utánam,
és úgy jöjjetek utánam, hogy vegyétek fel minden nap a keresztemet.
Jöjjetek az én keresztem elé, álljatok az én keresztre feszített szeretetem tündöklő Fényébe,
hogy ez a Fény átjárja lelketeket és szíveteket,
hogy ez a Fény indítsa kezeteket, és nyissa meg ajkatokat,
hogy ez a Fény legyen a ti keresztény életetek.
Jöjjetek hozzám, jöjjetek az én keresztemhez, és vegyétek magatokra azt,
ezt az édes terhet, a Szeretet igáját.

Mert csak belém öltözködve, csak ebben a Fényben,
csak belőlem indulva ki, ebből a Forrásból élve,
csak bennem, a Szőlőtőben megmaradva tehettek meg bármit, ami szeretet, ami jóság.”


Évközi 5. vasárnap

Iz 58,7-10

1 Kor 2,1-5

Mt 5,13-16

 

Az éhezővel oszd meg kenyeredet, a hajléktalant fogadd be házadba.
Az ószövetségi próféta a jótettekre buzdít.
Jézus az evangéliumban hasonló módon állítja elénk a jócselekedetek eszméjét:
Az emberek látván jótetteiteket, dicsőítsék érte mennyei Atyátokat.
Hiszen a világ világossága vagytok, és a föld sója.
E két egymással összecsendülő gondolat között azonban Szent Pál apostol
a szentleckében Krisztus keresztjéről tanít:
Nem akartam másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.
Krisztus keresztje Isten titokzatos bölcsessége, amely felülmúlja az emberek okosságát,
Krisztus keresztje Isten titokzatos ereje, amely meghaladja az emberek hatalmasságát.
Vajon hogyan tartozik össze Krisztus keresztje és az emberi jótettek? Összetartoznak?
Igen, valóban összetartoznak, és ha megértjük a kapcsolatot az emberi jócselekedetek és Krisztus keresztje között, akkor mélyebben megismerjük Krisztus keresztjének titkát, és a keresztény élet lényegét is.
Krisztus keresztje összetartozik az emberi jótettekkel, mert Krisztus keresztje jótett.
Krisztus keresztje összetartozik a szeretet cselekedeteivel, mert Krisztus keresztje a szeretet cselekedete.
Nem csupán bölcsesség ez, titokzatos, rejtélyes bölcsessége Istennek,
nem csupán hatalmas erő Krisztus keresztje, hanem ez a kereszt a Szeretet.
Igen, a Szeretet jelent meg benne, az a Szeretet, aki maga Isten.

Úgy szerette Isten a világot, amilyen a kereszt.

A keresztben szeretett bennünket, úgy szeretett, hogy odaadta életét értünk a kereszten.
Ha a keresztet meg akarjuk érteni, akkor a kereszt titkának mélyén látnunk kell a Szeretet ragyogását.

Valóban az Örökkévaló, szüntelen tündöklő Fény,
a Szeretet ragyog Krisztus keresztjén, a keresztre feszített Krisztus arcán.
Íme, kapcsolat van a mi jó tetteink és a keresztre feszített Jótett,
a mi szereteteink és a kereszten függő Szeretet között.
De nemcsak ez a hasonlóság áll fenn, van egy másik kapcsolat is.
Egy olyan kapcsolat, amely hasonlít a folyam és a forrás kapcsolatához.
A folyam vizének minden cseppje a forrásból fakad.
a mi emberi jótetteinknek minden morzsája Krisztus keresztjéből ered.
Olyan kapcsolat van a mindennapos szeretet-cselekedeteink és a kereszten függő Szeretet között, amilyen a szőlőágak és a szőlőtő kapcsolata.
A szőlőágakon érlelődő gyümölcs minden fürtje a szőlőtő életéből termett édes gyümölcs.
Minden szeretetünknek jó íze Krisztus keresztjének a balzsama.
Krisztus keresztje árad ki a mi emberi tetteinkben, minden jócselekedetünkben,
minden szelídségben és minden békében, minden megbocsátásban és minden áldozatosságban.
Ha Krisztus keresztje nem állna ebben a világban, akkor ebben a világban
nem létezne a szeretet egyetlen cseppje sem, akkor ebben a világban csak a gyűlölet lenne.
Krisztus keresztjéből árad minden jóság, mert Krisztus keresztjéből fakad minden kegyelem,
és minden jóság és minden szeretet a kegyelem működése bennünk és velünk.
Íme, milyen szoros kapcsolat van tehát a jótettek és Krisztus keresztje között.
Ezért állítja elénk az apostol a mai vasárnap szentleckéjében Krisztus keresztjét,
amikor a próféta és Jézus az emberi jótettekre buzdít bennünket.
S ha így megértjük a mi emberi életünk minden nemességének,
minden szeretetnek és minden jóságnak Krisztus keresztjéhez való tartozását,
akkor sietni fogunk Krisztus keresztjéhez minden nap, úgy, ahogy Krisztus mondotta tanítványainak:
Ha utánam akartok jönni, ha tanítványaim akartok lenni, jöjjetek utánam,
és úgy jöjjetek utánam, hogy vegyétek fel minden nap a keresztemet.
Jöjjetek az én keresztem elé, álljatok az én keresztre feszített szeretetem tündöklő Fényébe,
hogy ez a Fény átjárja lelketeket és szíveteket,
hogy ez a Fény indítsa kezeteket, és nyissa meg ajkatokat,
hogy ez a Fény legyen a ti keresztény életetek.
Jöjjetek hozzám, jöjjetek az én keresztemhez, és vegyétek magatokra azt,
ezt az édes terhet, a Szeretet igáját.

Mert csak belém öltözködve, csak ebben a Fényben,
csak belőlem indulva ki, ebből a Forrásból élve,
csak bennem, a Szőlőtőben megmaradva tehettek meg bármit, ami szeretet, ami jóság.

Nálam nélkül – és Kereszt mondja ezt – semmit sem tehettek.
De ha bennem maradtok, akkor maradandó gyümölcsöt fogtok teremni,
akkor a ti szereteteitek minden napja megmarad mindörökre,
akkor örökké tündökölni fogtok abban a Fényben, aki az Isten, aki örök, aki a Szeretet,
hiszen Bennem született meg a ti életetek, Bennem, a Szeretetben, a Keresztrefeszítettben.
A Kereszt hív önmagához bennünket, hív minden nap:
Jöjjetek hozzám, álljatok elém, és belőlem erőt kaptok, és sürgetést a szeretetre,
és bennem életetek keresztény életté változik,
és a ti tetteitekben és szavaitokban az Isten arca fog tündökölni hibátlanul és szenten,
a Szeretet, az örökkévaló Fény fog felragyogni,
és látván ezt az emberek dicsőíteni fogják a ti Atyátokat, aki a mennyben van.
Ámen.