Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Vasárnapi gondolatok - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése Évközi 6. vasárnapon

evkozi-6-2023Évközi 6. vasárnapon dr. Takács Gyula csörötneki plébános osztja meg gondolatait a napra rendelt szentírási szakaszokról. 

 

 

„Milyen csodálatos ajándék Isten törvénye,
a teremtés mozdulata, amellyel szívünkbe írja Arcának vonásait,
a kinyilatkoztatott szava, amellyel ragyogó fényként megmutatja nekünk a hozzá vezető utat,
és Jézus Krisztus, aki élő törvényként jár előttünk, és vezet Isten színe elé minket.

Isten csodálatos ajándéka a törvény, és Isten csodálatos kegyelme a törvényhez adott erő.
S amikor Isten törvényeinek útján járunk, amikor követjük a szívünkbe írt indításokat,
amikor Isten szavának hűséges tanítványai vagyunk,
amikor Krisztus követőiként járunk Jézus útján, és felöltjük magunkra Krisztus lelkületét,
akkor egyre közelebb és közelebb jutunk Istenhez,
akkor már belépünk az Égbe, ott állunk Isten trónja előtt,
és Isten örök, boldog és szent életében van részünk mindörökre.”


Évközi 6. vasárnap

Sir 15,15-20

1 Kor 2,6-10

Mt 5,17-37

 

Boldogok, akik Isten törvényének útján járnak, akik megtartják Isten törvényeit.
A mai vasárnapon a zsoltárvers Isten törvényét magasztalja,
és erről tanítanak a szentmise olvasmányai is.
Amikor Isten törvényt ad az embernek, akkor önmagából ad ajándékot nekünk,
hogy önmagához közelebb emeljen bennünket.
Törvényt ad Isten az embernek teremtő kezével,
amikor az embert kiemeli ebből a világból, és reáleheli az ember szívére önön lelkét.
Hasonlóságára és képére teremtette meg Isten az embert.
Ez a benső törvény, Isten képének hasonlósága megnyilvánul tetteinkben, életünkben,
és ekkor életünk útja Isten felé vezető út lesz.
Minden az Isten akarata szerinti tettünkben,
amelyek az Isten hasonlóságára teremtett lelkünkből fakadnak,
egy-egy lépéssel közelebb jutunk Istenhez.
De Isten nem csupán a teremtésben adott törvényt az embernek,
hanem még nagyobb ajándékot adott kinyilatkoztatott szavában,
még többet bízott reánk önmaga szentségből, önmaga tökéletességéből.
Ábrahámnak azt mondta Isten: Járj előttem, és légy tökéletes!
Isten kinyilatkoztatott szava, mint sugárzó tűzoszlop jár az ember előtt,
vezeti lépteinket, vezeti Isten felé az Ő magasztos, szent hegyére.
És végül a legtökéletesebb törvényt Isten úgy adta nekünk,
hogy elküldte Egyszülött Fiát hozzánk, Jézus Krisztus a mi Törvényünk lett.
Ő mondotta: Példát adtam nektek, amint én cselekedtem, ti is úgy tegyetek.

És Jézus cselekedete a szeretet volt, az a szeretet, amely odaadta életét érettünk.

Jézus Krisztus, Isten titokzatos, elrejtett bölcsessége előttünk jár,

és az igaz úton vezet bennünket, elvezet Isten trónjához, egészen Isten magasába.
Isten ajándékul adja nekünk a törvényt, teremtő kezének szívünkbe írt hasonlóságát,
kinyilatkoztatott szavának tündöklő fényét, világosságát,
és az egyszülött Fiúnak, Jézus Krisztusnak közöttünk megjelent szeretetét.
Amikor Isten e törvényt adja nekünk, akkor hatalmat és erőt is ad, hogy e törvény útján járjunk.
Isten törvénye méltósággal ruház föl bennünket, beavat minket Istennek titokzatos életébe,
és erőt, hatalmat és képességet ad, hogy úgy éljünk, hogy méltók legyünk erre a nagyságra.
Erőt ad szívünknek, hogy Isten akarata szerint az Ő képe és hasonlósága szerint éljünk ebben a világban,
erőt ad lelkünknek, hogy a színe előtt járjunk, az Ő tökéletességének fényében,
és arra is kegyelmet és erőt ad nekünk, hogy kövessük Jézust,
és belépjünk a Jézusban megnyitott Ajtón át az Égbe,
hogy menjünk Isten színe elé, hogy ott álljunk az Ő trónja előtt,
és mindörökké Istent dicsőítsük, Isten szentségét zengjük, zengje a lelkünk, az örök életünk.
Amikor Isten e törvényeket adja nekünk, akkor önmagához hív bennünket,
önmagához emel föl, fölemel ennek a világnak porából, fölemel, e világ fölé magasztosít bennünket,
amikor szól hozzánk, akkor hív, hogy menjünk föl az Ő szent hegyére, az Ő színe előtt járjunk.
És amikor Jézus Krisztusban önmagát adja nekünk a mi Istenünk,
akkor az Ő trónján, az Ő örök életében készít helyet nekünk.
Íme, milyen csodálatos ajándék Isten törvénye,
a teremtés mozdulata, amellyel szívünkbe írja Arcának vonásait,
a kinyilatkoztatott szava, amellyel ragyogó fényként megmutatja nekünk a hozzá vezető utat,
és Jézus Krisztus, aki élő törvényként jár előttünk, és vezet Isten színe elé minket.
Isten csodálatos ajándéka a törvény, és Isten csodálatos kegyelme a törvényhez adott erő.
S amikor Isten törvényeinek útján járunk, amikor követjük a szívünkbe írt indításokat,
amikor Isten szavának hűséges tanítványai vagyunk,
amikor Krisztus követőiként járunk Jézus útján, és felöltjük magunkra Krisztus lelkületét,
akkor egyre közelebb és közelebb jutunk Istenhez,
akkor már belépünk az Égbe, ott állunk Isten trónja előtt,
és Isten örök, boldog és szent életében van részünk mindörökre.

Ámen.